Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Łukasik"

Procesy degradacyjne w polimerowych warstwach przewodzących z wypełniaczem Cu-C

Czytaj za darmo! »

Warstwy przewodzące ze spoiwem polimerowym są powszechnie stosowane do wykonywania tanich obwodów drukowanych. Jako wypełniacz przewodzący najczęściej jest wykorzystywane srebro płatkowe o uziarnieniu poniżej 20 µm. Mikrokompozyty polimerowo-srebrowe od wielu lat z powodzeniem są używane do wykonywania elastycznych warstwowych grzejników na powierzchni folii poliestrowej. Grzejniki ta[...]

Wpływ nanododatków do polimerów w aspekcie ich wykorzystania jako przemysłowych materiałów przeciwbakteryjnych DOI:10.15199/62.2018.5.11


  W ostatnich latach zauważa się dynamiczny rozwój polimerowych materiałów inżynierskich modyfikowanych napełniaczami, a w szczególności nanododatkami1-7). Jako powszechne nanonapełniacze stosuje się m.in. nanocząstki złota, srebra, miedzi i krzemionki8-12). Dostępne w tym zakresie dane literaturowe odnoszą się przede wszystkim do wpływu nanododatków na właściwości użytkowe materiałów13-17), takie jak właściwości przewodzące/elektryczne, fizyczne, mechaniczne, optyczne i przeciwdrobnoustrojowe. Opisano też ogólny wpływ nanododatków na tego typu oddziaływania18). Mało jest w literaturze danych liczbowych opisujących ilościowo wpływ nanododatków na rozwój kolonii grzybiczych lub bakteryjnych18, 19). Jeszcze mniej reprezentowana jest tematyka oddziaływań antygrzybiczych lub przeciwbakteryjnych w konkretnych zastosowaniach przemysłowych20). W tym kontekście przedstawiono możliwości aplikacyjne (dla potrzeb przemysłu) materiałów polimerowych wzbogacanych nanododatkami. Dokonano też ilościowego opisu ich wpływu na rozwój kolonii bakteryjnych. Do tego celu wybrano kombinację nanocząstek srebra, miedzi i tlenku grafenu. Jako składnik podstawowy kompozycji (matrycę) wytypowano polistyren (PS). Po przygotowaniu prototypowych kompozycji wykonano serię badań mikrobiologicznych, tribologicznych oraz stanowiskowych (na rzeczywistym urządzeniu przemysłowym). Jako zastosowanie przemysłowe wytypowano linię do wytwarzania past warzywnych wykorzystywaną w firmie PPUH Rogowski w Łomży. Głównym elementem roboczym linii jest homogenizator (rys. 1a), którego praca polega na rozdrabnianiu wsadu składającego się z surowców spożywczych (np. surowego czosnku).Wsad do homogenizatora rozdrabniany jest za pomocą specjalnego noża (rys. 1b). W odniesieniu do wytwarzania past spożywczych coraz większy nacisk kładzie się na zagadnienia jakości, bezpieczeństwa, trwałości oraz ich odporności na działanie mikro- i makroklimatu. Chodzi tu przede wszystkim o niebezpi[...]

 Strona 1