Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Dowiedczyk"

Trójwymiarowe modelowanie i weryfikacja powierzchni ciętej strumieniem wodnościernym na podstawie rekonstrukcji 3D topografii powierzchni


  Stale nierdzewne znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych gałęziach światowej gospodarki ze względu na swoje właściwości użytkowe. Stale austenityczne, jak i inne stale nierdzewne, w wyniku prowadzenia procesów technologicznych związanych z kształtowaniem czy łączeniem mogą zostać przegrzane w obszarach przyległych do obszarów obrabianych. Jednym z rozwiązań problemów związanych z przegrzaniem stali nierdzewnych podczas cięcia jest cięcie strumieniem wodnościernym. Ta metoda kształtowania nie powoduje zmian mikrostukturalnych indukowanych wprowadzoną energią cieplną. Zjawiska zachodzące podczas cięcia strumieniem wodnościernym powodują, że uzyskiwana powierzchnia zmienia się wraz ze zmianą energii kinetycznej strumienia roboczego. Ze względu na stosowanie stali nierdzewnych w środowiskach agresywnych jakość uzyskanej w wyniku cięcia powierzchni ma istotne znaczenie dla procesów korozyjnych zachodzących w trakcie eksploatacji. Dzięki zastosowaniu mikroskopu świetlnego i numerycznej obróbce uzyskanych obrazów jest możliwe zbudowanie trójwymiarowych modeli powierzchni uzyskanej w wyniku cięcia strumieniem wodnościernym. Proponowana metoda ma również zastosowanie przy przetwarzaniu obrazów uzyskanych z innych obszarów niepłaskich, dla których pojedynczy obraz nie pozwala uzyskać ostrości w całym obszarze mikrofotografii. Uzyskana dzięki zastosowanej metodyce trójwymiarowa powierzchnia materiału może być wykorzystana do analiz chropowatości w obszarach elementów konstrukcyjnych, w których występują warunki ograniczające stosowanie innych metod. Metodyka badań Analizę powierzchni uzyskanej w wyniku cięcia strumieniem wodnościernym przeprowadzono dla stali AISI 304 dostarczonej w postaci blach o grubości 10 mm. Parametry cięcia zestawiono w tabeli 1. Problemy związane z cięciem strumieniem wodnościernym przedstawiono szczegółowo w publikacji [1]. W celu zbudowania modeli trójwymiarowych powierzchni jest niezbędne wykonanie se[...]

 Strona 1