Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Roma nowski"

Recycling of waste polyolefins by intrusion Recykling odpadowych poliolefin przez intruzję (wtłaczanie do formy) DOI:10.12916/przemchem.2014.2181


  Fundamentals and a brief review, with 19 refs., of uses and equipment for intrusion of plastic wastes. Przedstawiono podstawy procesu przetwórstwa odpadowych tworzyw sztucznych przez wtłaczanie do formy (intruzję) oraz dokonano przeglądu urządzeń stosowanych w tym procesie. Odpadowe tworzywa sztuczne stanowią wartościowy surowiec wtórny, którego racjonalne wykorzystanie ma duże znaczenie gospodarcze i ekologiczne. Ilości odpadowych materiałów polimerowych gwałtownie wzrastają w krajach uprzemysłowionych. Również w Polsce ich ilości zwiększają się z roku na rok, stwarzając tym samym poważny problem ekologiczny, który ma swoje źródło m.in. w nie do końca sprawnie działającym systemie gospodarki tymi odpadami. Z powodu ciągle wzrastającej ilości odpadów tworzyw sztucznych zasadne wydaje się poszukiwanie innowacyjnych sposobów recyklingu tych materiałów. Wśród metod przerobu odpadowych tworzyw sztucznych szczególnie ważną rolę odgrywają metody recyklingu mechanicznego (materiałowego), które pozwalają na ponowne bezpośrednie wykorzystanie masy polimeru do wytwarzania nowych produktów użytkowych. W procesie tym chemiczna budowa materiału polimerowego pozostaje bez zmian, a zmianom ulega tylko zewnętrzny kształt wyrobu. Niestety, możliwości stosowania mechanicznego recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych są bardzo ograniczone. W procesie tym można wykorzystywać jedynie "czyste" odpady poprodukcyjne (zawracane do przerobu) oraz jednorodne odpady poużytkowe (butelki PET po wodzie mineralnej i napojach, stolarka okienna z PVC, folie przemysłowe z poliolefin). W przypadku mieszanych i "brudnych" odpadów komunalnych wykorzystanie zawartych w nich tworzyw sztucznych metodą recyklingu mechanicznego jest bardzo utrudnione. Nie spełniają one wymogów jakościowych stawianych surowcom polimerowym przerabianym konwencjonalnymi technikami (wtryskiwanie, wytłaczanie), w związku z czym bardzo trudne jest określenie parametrów pracy urządzeń i uzy[...]

 Strona 1