Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Cyklis"

Sprężarki i pompy próżniowe różnych typów konstrukcyjnych DOI:10.15199/65.2015.4.3


  W artykule przedstawiono wymagania stawiane technologii sprężania powietrza w przemyśle spożywczym. Dotyczą one zakresu stosowanej próżni, ale przede wszystkim czystości powietrza. Omówiono główne typy pomp próżniowych wraz z ograniczeniami dotyczącymi ciśnienia i przepływu. Przykłady współczesnych typów konstrukcyjnych pomp próżniowych, produkowanych przez producentów światowych pokazano z odpowiednimi charakterystykami. W podsumowaniu podano trendy innowacyjne w konstrukcjach pomp wyporowych.We wszystkich gałęziach przemysłu stosowane są urządzenia sprężające służące do wywołania przepływu czynnika ściśliwego i podniesienia jego ciśnienia od parametrów ssania do parametrów tłoczenia. Zarówno pompy próżniowe, jak i sprężarki mają podobną zasadę działania, z tym że zwykle w pompach próżniowych stosunek sprężania (stopień sprężania), wyrażany przez stosunek ciśnienia na tłoczeniu do ciśnienia na ssaniu, jest wyższy niż w sprężarkach. Maszyny sprężające można ogólnie podzielić na wyporowe i przepływowe o różnej zasadzie działania. W maszynach wyporowych porcja czynnika jest zasysana do przestrzeni wyporowej, a następnie sprężana i wytłaczana, przy czym nie ma znaczenia czy element roboczy ma formę cylindra z tłokiem, czy kształt obrotowy, jak np. w maszynach śrubowych lub spiralnych. Maszyny przepływowe działają na zasadzie bezpośredniego przekazywania energii kinetycznej od wirnika do napędzanego strumienia gazu. Maszyny przepływowe są najczęściej stosowane dla większych wydajności i mniejszych stosunków sprężania, a maszyny wyporowe odwrotnie. Zdarzają się inne zastosowania, np. w tłoczniach gazu ziemnego stosowane są częściej sprężarki tłokowe, mimo małego stosunku sprężania i dużej wydajności. Oddzielną grupę stanowią urządzenia strumienicowe (eżektorowe), w których płyn o wysokich parametrach napędza płyn o niskich parametrach wywołując różnicę ciśnienia i przepływ. W przemyśle spożywczym urządzenia sprężające te[...]

Sprężarki i dmuchawy w przemyśle spożywczym DOI:10.15199/65.2019.4.8


  Sprężone powietrze jest stosowane we wszystkich branżach przemysłu spożywczego, począwszy od zasilania energią pneumatyczną maszyn i urządzeń, produkcji elementów z tworzyw sztucznych, transportu pneumatycznego materiałów sypkich, zasilania urządzeń AKP aż po produkcję żywności. Maszyny sprężające można ogólnie podzielić na wyporowe i przepływowe. Maszyny wyporowe przekazują energię do czynnika poprzez zmianę objętości wyporowej, w której zawarta jest porcja czynnika roboczego [2, 6, 12]. Charakter sprężania można przedstawić w formie tzw. wykresu indykatorowego niezależnie od rodzaju systemu konstrukcyjnego sprężarki (tłokowa, śrubowa, łopatkowa, Rootsa, spiralna itp.). Sprężarki przepływowe (wirowe) działają podobnie jak wentylatory, w których energia do czynnika przekazywana jest bezpośrednio w wyniku wymiany pędu od łopatek wirnika do powietrza [12]. Powoduje to różnicę w teoretycznej charakterystyce wydajności, co pokazano na rysunku 1. Z zasady działania i charakterystyki sprężarek wynika zakres stosowania maszyn przepływowych i wyporowych, który pokazano na rysunku 2 (wskazano ograniczenia dla wentylatorów i dmuchaw, "wyporowe" oznacza różne typy konstrukcyjne sprężarek wyporowych, "przepływowe" oznacza sprężarki przepływowe). Zakresy stosowania przenikają się i w miarę rozwoju każdej technologii poszerza się jej zakres stosowania, dzięki zwiększeniu sprawności, zmniejszeniu strat wydajności i ciśnienia. Jest to wynikiem zmian w samej technologii umożliwiającej zdecydowane zwiększenie dokładności wykonania, materiałów zwiększających trwałość i umożliwiających ograniczenie smarowania. Pod względem konstrukcyjnym wprowadzenie możliwości symulacji trójwymiarowej (3D) dla optymalizacji kształtu, na przykład wirników śrubowych, pozwala na poprawę wszystkich parametrów [2, 11, 13]. SPRĘŻONE POWIETRZE w przemyśle spożywczym W tabeli 1 przedstawiono wymagania dotyczące powietrza zgodnie z normą ISO 8573-1:2010 [2]. W p[...]

 Strona 1