Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Wnuczek"

Zrównoważona Wioska Kulturalna 2 w Dubaju DOI:10.15199/33.2019.02.08


  Od czasu kiedy w 2006 r.WorldWildlife Fund ogłosił EmiratyArabskie jako kraj o największym śladzie węglowym na jednego mieszkańca [2], władze tego kraju podjęły kroki zmierzające do poprawy sytuacji, m.in. powołano radę ds. zrównoważonego rozwoju.W2015 r. powstał dokument pt. Dubai Clean Energy Strategy, którego celem jest, aby do 2050 r. 75% energii w kraju pochodziło ze źródeł odnawialnych [5]. Międzynarodowy konkurs dla studentów architektury z przeszło 35 krajów z całego świata, organizowany corocznie przez Saint Gobain, a w tym roku we współpracy z władzami Dubaju, miał na celu wyłonienie koncepcji zespołu mieszkalno-usługowego Cultural Village 2, która w największym stopniu przyczyni się do redukcji zużycia energii i emisji CO2, promując jednocześnie kulturę arabską wśród napływowej społeczności [3]. Dodatkowo celem konkursu jest edukacja studentów architektury w zakresie spełnienia wymagań komfortu wnętrz - cieplnego, akustycznego i oświetlenia światłem dziennym oraz bezpieczeństwa pożarowego. Opisywany projekt o nazwie "Kwiat pustyni" (Desert Bloom) zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim etapie konkursu oraz zdobył wyróżnienie w etapie międzynarodowym, w którym uczestniczyły 63 zespoły z całego świata [6]. Jego głównym założeniem było odwołanie się do historii Dubaju. Tak jak teren zajmowany obecnie prz[...]

 Strona 1