Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Filip Patalas"

Zastosowanie materiałów kompozytowych do wzmacniania konstrukcyjnych elementów drewnianych DOI:10.15199/33.2019.03.06


  Istota stosowania wzmocnień drewnianych elementów konstrukcyjnych dotyczy: konieczności wzmocnienia istniejących konstrukcji, które wymagają podjęcia takiego działania z uwagi na różne przyczyny, w tym m.in.: uszkodzenia, zmiana sposobu użytkowania, działanie czynników środowiskowych, błędy popełnione przy projektowaniu i wykonawstwie, nieodpowiedzialne działanie człowieka; chęć poprawienia parametrów materiałowych drewna na etapie projektowania i produkcji; poszukiwania nowatorskich zabiegów ograniczania i przeciwdziałania naturalnym wadom drewna. Jakość konstrukcji drewnianych poprawiła się wraz z pojawieniem się drewna klejonego warstwowo pozbawionego wielu ograniczeń drewna litego. Głównymi argumentami przemawiającymi na korzyść drewna klejonego warstwowo w stosunku do drewna litego są m.in.: swoboda geometryczna w kształtowaniu formy, duża jednorodność materiałowa i odporność na wilgoć. Nierozwiązanym problemem pozostały ograniczone parametry wytrzymałości i sztywności w równejmierze dotykające drewno klejone warstwowo, jak i drewno lite. Podejmowane próby wzmacniania istniejących konstrukcji i poprawienia cech materiałowych drewna na etapie projektowania skłaniają do wykorzystania materiałów o dużych parametrach wytrzymałościowych, w tym kompozytów, najchętniej włóknistych o osnowach polimerowych - FRP. Materiały FRP Najczęściej stosowanymi kompozytami do wzmacniania konstrukcji inżynierskich są kompozyty polimerowe zbrojone włóknami, które dzieli się głównie na: ● CFRP (ang. Carbon Fiber Reinforced Polymer) - zbrojone włóknami węglowymi; ● GFRP (ang. Glass Fiber Reinforced Polymer) - zbrojone włóknami szklanymi; ● AFRP (ang. Aramid Fiber Reinforced Polymer) - zbrojone włóknami aramidowymi; ● BFRP (ang. Basalt Fiber Reinforced Polymer) - zbrojone włóknami bazaltowymi. Rolę matrycy w kompozytach FRP pełnią zwykle żywice epoksydowe. Przykładowe parametry kompozytów przedstawiono w tabeli. [...]

 Strona 1