Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Leszek Walczuk"

Z Zarządem Polservice Geo rozmawia Redaktor Naczelny "Przeglądu Geodezyjnego" Ludmiła Pietrzak DOI:


  Ludmiła Pietrzak: Firma Polservice świadczy dużo usług geodezyjnych. Żaden z Panów nie jest geodetą. Ciekawe jest to, że kluczowe osoby w firmie to ojciec i syn - Prezes i Wiceprezes. Jakie są Panów zawody i jak to się stało, że taka firma powstała? LESZEK WALCZUK: Z wykształcenia jestem geologiem, ale już kilkadziesiąt lat zajmuję się kierowaniem działem firmy lub firmą, w Polsce i zagranicą. TOMASZ WALCZUK: Ja z kolei jestem ekonomistą, doktorem nauk Szkoły Głównej Handlowej, ale już od kilkunastu lat pracuję w branży budowlanej. L.P.: Bardzo Panów proszę o kilka słów na temat powstania Polservice Geo i działalności spółki. L.W.: Byłem przez całe lata dyrektorem Biura Usług Pozaeuropejckich, początkowo w PHZ Polservice, a następnie w Polservice Sp. z o.o. Biuro zajmowało się wykonywaniem zagranicą różnych usług m.in. geologią surowcową, geologią inżynierską, wierceniem studni głębinowych, wiertnictwem naftowym, sejsmiką naftową, remontami instalacji przemysłowych w przemysłach: energetycznym, cementowym, chemicznym itp., a także geodezją i kartografią. Działalność ta była prowadzona w takich krajach jak: Egipt, Libia, Jemen, Kuwejt, Indie, Pakistan, Syria i wielu innych. L.P.: Czy "geo" w nazwie spółki to jest geologia czy geodezja? L.W.: W nazwie Polservice Geo "geo" oznacza usługi geodezyjne i geologiczne, czyli i to, i to. T.W.: Bardziej jednak geodezję, ponieważ geologii obecnie prawie nie realizujemy. Wykonujemy jedynie monitoring geotechniczny. L.P.: A ilu geodetów obecnie pracuje w Państwa spółce? T.W.: Na umowach o pracę od 120 do 140. L.P.: A w terenie? T.W.: Nasi pracownicy świadczą pracę głównie w terenie, współpracujemy także z osobami, które wybrały formę samozatrudnienia. Są to pracownicy wystawiający faktury. L.P.: Czy Państwa pracownicy to geodeci, którzy obsługują budowę dróg? T.W.: Nie tylko dróg, także kolei, wszystkiego, obsługują też energetykę i budownictwo kubaturowe. L.P.: A co budujecie Państwo z [...]

 Strona 1