Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Bać"

Zrównoważona Wioska Kulturalna 2 w Dubaju DOI:10.15199/33.2019.02.08


  Od czasu kiedy w 2006 r.WorldWildlife Fund ogłosił EmiratyArabskie jako kraj o największym śladzie węglowym na jednego mieszkańca [2], władze tego kraju podjęły kroki zmierzające do poprawy sytuacji, m.in. powołano radę ds. zrównoważonego rozwoju.W2015 r. powstał dokument pt. Dubai Clean Energy Strategy, którego celem jest, aby do 2050 r. 75% energii w kraju pochodziło ze źródeł odnawialnych [5]. Międzynarodowy konkurs dla studentów architektury z przeszło 35 krajów z całego świata, organizowany corocznie przez Saint Gobain, a w tym roku we współpracy z władzami Dubaju, miał na celu wyłonienie koncepcji zespołu mieszkalno-usługowego Cultural Village 2, która w największym stopniu przyczyni się do redukcji zużycia energii i emisji CO2, promując jednocześnie kulturę arabską wśród napływowej społeczności [3]. Dodatkowo celem konkursu jest edukacja studentów architektury w zakresie spełnienia wymagań komfortu wnętrz - cieplnego, akustycznego i oświetlenia światłem dziennym oraz bezpieczeństwa pożarowego. Opisywany projekt o nazwie "Kwiat pustyni" (Desert Bloom) zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim etapie konkursu oraz zdobył wyróżnienie w etapie międzynarodowym, w którym uczestniczyły 63 zespoły z całego świata [6]. Jego głównym założeniem było odwołanie się do historii Dubaju. Tak jak teren zajmowany obecnie prz[...]

Podwójna przegroda w zrównoważonym domu blisko zeroenergetycznym


  Autorska koncepcja podwójnej przegrody zewnętrznej wdomu jednorodzinnymmoże być stosowanawbudynkach blisko zeroenergetycznych. Dzięki zastosowanym innowacyjnym rozwiązaniom architektonicznym, materiałowym i instalacyjnym powstał projekt małego domu, spełniającego wysokie standardy energetyczne i zmienne potrzebymieszkaniowe użytkownikóworaz przyjaznego dla środowiska naturalnego. Słowa kluczowe: podwójna fasada, strefa buforowa, budynki blisko zeroenergetyczne, efektywność energetyczna.Zaproponowany projekt, zwany także "domem w domu" lub "double skin house" spełnia nowe wymagania efektywności energetycznej zawarte w programieNarodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej (NFOŚiGW), który ma na celu promowanie budownictwa energooszczędnego w Polsce i jest odpowiedzią na potrzeby średniozamożnej polskiej rodziny zainteresowanej budową nowoczesnego niskoenergetycznego domu jednorodzinnego, który ponadto charakteryzuje się znacznymobniżeniemkosztów eksploatacji. Zastosowane rozwiązania i parametry techniczne spełniająwymagania wspomnianego programu NFOŚiGW, dzięki czemu umożliwiają skorzystanie z państwowego programu dopłat. Dom osiąga standard tzw. NF15 [1], co oznacza, że zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji jest na poziomie nie wyższym niż 15 kWh/(m2rok) [2]. Zastosowana strategia projektowa odnosi się nie tylko do efektywności energetycznej, ale zakłada także inne rozwiązania tzw. architektury zrównoważonej. Było to możliwe dzięki zastosowanemu zintegrowanemu procesowi projektowemu - ZPP [3], w którymuczestniczył zespół złożony z architektów, fizyka budowli, instalatora, kosztorysanta i konstruktora. W ef[...]

 Strona 1