Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Wdaniec"

Wpływ rodzaju kruszarki oraz parametrów jej pracy na suchą granulację proszków DOI:10.15199/62.2019.2.25


  Od kilkunastu lat obserwuje się znaczne zainteresowanie specyficznym rodzajem aglomeracji ciśnieniowej, który polega na nadawaniu materiałom pylistym lub drobnoziarnistym postaci kawałkowej bez konieczności zachowania powtarzalności kształtu. Jest to związane z rozwojem granulacji dwustopniowej (dry granulation), w której materiał sypki w pierwszej kolejności po odpowiednim przygotowaniu poddaje się scalaniu, a uzyskane aglomeraty rozdrabnia się i przesiewa w celu otrzymania materiału o określonej frakcji ziarnowej (rys. 1). Zaletą dwustopniowej granulacji w porównaniu z klasycznym grudkowaniem jest możliwość scalania w ten sposób pyłów, proszków, materiałów drobnoziarnistych oraz ich mieszanek1-5) przy znacznie ograniczonej ilości dozowanego środka nawilżająco-wiążącego, a nawet przy zupełnym jego wyeliminowaniu. Powoduje to, że produkt dwustopniowej granulacji odznacza się mniejszą wilgotnością i większą wytrzymałością mechaniczną w porównaniu z klasycznymi grudkami. Niewątpliwą zaletą tego procesu jest bezodpadowość, gdyż ziarna o rozmiarach mniejszych niż wymagane poddaje się ponownemu scalaniu i rozdrobnieniu, a ziarna ponadwymiarowe zawraca się do kruszenia lub dodaje do scalanej mieszanki. Rozwój procesu dwustopniowej granulacji przyczynił się do powstania zintegrowanych zespołów scalająco-kruszących. Zaletą tych maszyn jest przede wszystkim ich kompaktowość oraz realizacja procesów scalania i rozdrabniania w jednym urządzeniu. Ich wadą jest jednak mała wydajność. Granulat wytworzony metodą granulacji dwustopniowej często stosuje się w przemyśle farmaceutycznym jako półprodukt, z którego wytwarza się leki6, 7). Duży stopień rozdrobnienia materiałów służących jako napełniacze 98/2(2019) 311 lub nośniki leków, ich mała gęstość usypowa i związana z tym konieczność uzyskania dużych stopni zagęszczenia decydują o tym, że materiały te w stanie wyjściowym nie nadają się do tabletkowania8). Poddaje się je więc dwustopniowej gra[...]

Ciśnieniowa aglomeracja stałego paliwa kompozytowego DOI:10.15199/62.2017.9.6


  W Polsce węgiel kamienny jest nadal jednym z najważniejszych energetycznych surowców naturalnych. Wykorzystuje się go m.in. do produkcji energii elektrycznej, materiałów budowlanych, w hutnictwie oraz w energetyce rozproszonej do ogrzewania domów. Około 25% ilości wydobywanego węgla stanowią miały, których wykorzystanie poza energetyką przemysłową ma charakter ograniczony. Aktualnym problemem jest też zagrożenie spowodowane niewłaściwym sposobem spalania węgla, co w konsekwencji powoduje powstawanie "smogu". W celu ograniczenia niskiej emisji konieczna jest szybka zamiana dotychczasowych pieców i kotłów o spa-laniu dolnym na nowoczesne kotły węglowe o kontrolowanym spalaniu górnym. Wymagają one paliwa o określonej granulacji (8-25 mm), niskiej zawartości popiołu (poniżej 10%), wysokim cieple spalania (powyżej 24 MJ/kg), ograniczonej emisji pyłu, niskiej spiekalności (liczba Rogi poniżej 15) oraz niskiej wilgotności (poniżej 5%). Już dziś na polskim rynku węglowym występuje problem z kupnem tzw. "eko-groszku", który spełnia te wymagania. Będzie się on pogłębiał z czasem wobec wprowadzenia w życie ustawy o dopuszczeniu do eksploatacji kotłów piątej generacji oraz wymogów jakościowych wobec paliwa. Realizowane w AGH Kraków prace badawcze zmierzają do opracowania technologii wytwarzania kompozytowego paliwa stałego o wysokich walorach użytkowych1-5). Takie paliwo stałe uzyskane na bazie węgla kamiennego lub brunatnego charakteryzuje się m.in. odpowiednio dobranym składem granulometrycznym, niską wilgotnością, wysoką wytrzymałością mechaniczną, spalaniem bezdymnym, niską emisją pyłów, wysokim ciepłem spalania, niską popielnością oraz niską spiekalnością. Można otrzymać je z miału węgla kamiennego (nawet o dużej spiekalności, liczba Rogi powyżej15), węgla brunatnego, węgla drzewnego i różnego rodzaju dodatków, w tym biomasy, które kształtują ich walory użytkowe. Ten rodzaj paliwa wytwarzany będzie z wykorzystaniem granulacji ciśnieniow[...]

 Strona 1