Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Damian HUDEREK"

"Blind Phone" - nowy interfejs wspomagający niewidomych w obsłudze smartfonu DOI:10.15199/48.2016.09.34

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano nowy interfejs wspomagający osoby niewidome i słabowidzące w obsłudze smartfonów z systemem Android. Pozwala on telefonować, wysyłać i odbierać SMS-y, korzystać z "książki telefonicznej", a także z dodatkowych funkcji, np. pozycjonowania czy monitorowania stanu baterii, za pomocą komend głosowych. Szczegółowo omówiono budowę programu oraz działanie poszczególnych funkcji. Abstract. This article presents a new interface supporting blind and partially sighted people in the Android smartphones use. It enables them to call, send, and receive text messages, make use of a "phone book" as well as of additional options, e.g., positioning or battery monitoring, via voice commands. The software concept and structure of this application have been discussed along with its main functionalities. ("Blind Phone" - a new interface supporting the blind in smartphone use). Słowa kluczowe: niewidomi, niedowidzący, słabowidzący, smartfon, Android. Keywords: the blind, partially sighted, visually impaired, smartphone, Android. Wprowadzenie Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój technik komunikacyjnych [1, 2, 3], informacyjnych i multimedialnych sprawił, że klasyczne telefony komórkowe zostały prawie całkowicie wyparte przez swoje nowsze odpowiedniki, tzw. "inteligentne" telefony (z jęz. ang. "smartfony") o zupełnie innej konstrukcji. Smartfony, przeważnie z dużym ekranem dotykowym, coraz bardziej przypominają podręczny komputer, a telefonowanie niekoniecznie jest ich główną funkcją. Nawet popularne modele smartfonów oferują szerokie spektrum możliwości - od robienia zdjęć z dużą rozdzielczością, filmowania za pomocą minikamery, kończąc na aktywnym korzystaniu z internetu bądź z rozmaitych aplikacji współpracujących z różnymi czujnikami umieszczonymi w telefonie, np. z odbiornikiem sygnałów GPS, czy elektronicznym żyroskopem. Mimo ogromnych możliwości, wbudowanego procesora i dużej mocy obliczeniowej, popularne smart[...]

 Strona 1