Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mária Janošková"

Dynamiczny model planu produkcji folii polimerowej DOI:10.15199/62.2019.2.6


  Strategia produkcyjna w firmach chemicznych produkujących folię polimerową opiera się na wiedzy o stanie i rozwoju środowiska rynkowego. Odpowiedni plan produkcji jest konieczny do sprostania popytowi na te produkty1). Statyczne metody tworzenia planów produkcji nie są skuteczne, ponieważ przedsiębiorstwa muszą mierzyć się z konkurencją, co stwarza konieczność stosowania bardziej złożonych metod planowania produkcji2). Ma to również istotne znaczenie w obszarze poligrafii i produkcji folii, ponieważ jest to dynamiczna branża, na którą wpływ wywiera nie tylko rynek docelowy, lecz także pojedyncze działania poszczególnych producentów3). Znajomość zachowań klientów pozwala uniknąć działań nieefektywnych, takich jak składowanie nadwyżek lub przekraczanie zdolności produkcyjnych4). Można to osiągnąć poprzez dynamiczne, a nie statyczne planowanie produkcji, które stwarza warunki i założenia do odpowiedniego przydziału środków niezbędnych do produkcji, zakupu surowców, przygotowywania siły roboczej, zapewniania możliwości produkcyjnych oraz kompletnej infrastruktury, jak również rozwiązań logistycznych5). Statyczny plan produkcji Plan produkcji w firmach chemicznych produkujących folie polimerowe powinien obejmować prognozy popytu, w tym szacowane roczne wielkości sprzedaży do wszystkich znaczących odbiorców. Dlatego firma musi rozróżnić 3 grupy klientów wg wielkości obrotów i wskaźników rynkowych: (i) ponadnarodowe, globalne przedsiębiorstwa w różnych segmentach spożywczych z regularnym Companies are presently forced to great competition pressure, prevalence of offer over demand, which requires necessity to adapt business production strategy. To manage such needs newer, more modern and more complex approaches also in the planning of the sales have to be used. The contribution suggests a dynamic model for production plan in area of chemical industry, with task to change way of present planning, with regard to meet contracted and gua[...]

 Strona 1