Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Natalia Kowal"

Wollastonite-filled and Arabic gum-modified starch films. Part 3**. Optical properties Folie skrobiowe napełniane wollastonitem i modyfikowane gumą arabską. Cz. III**. Właściwości optyczne DOI:10.15199/62.2017.3.41


  Wollastonite-filled starch films were modified by addn. of arabic gum (8-16%) and studied for their optical properties by colorimetry, UV-Vis and FT-IR spectrometry. An increase in the film opacity and an increase of the intensity of O-H vibrations in the range of 3000-3600 cm-1 were obsd. Oceniono wpływ dodatku gumy arabskiej na właściwości optyczne folii ze skrobi ziemniaczanej napełnianej wollastonitem (Ca- 3Si3O9). Do badań zastosowano trzy niezależne metody pomiarowe: spektroskopię UV-Vis, spektroskopię FT-IR oraz pomiary kolorymetryczne. Stwierdzono zmniejszenie przepuszczalności oraz zmianę barwy otrzymanych filmów w zakresie nadfioletu i promieniowania widzialnego. Zastosowanie gumy arabskiej jako środka dyspergującego miało wpływ na strukturę otrzymanych folii skrobiowych. Analiza w podczerwieni folii domieszkowanych gumą wykazała większą intensywność pasm w obszarze częstotliwości przypisanych drganiom ugrupowania O-H pochodzącego od wolnych, wewnątrz- i międzycząsteczkowych wiązań wodorowych. Zmianom strukturalnymi mogły ulegać również wiązania glikozydowe skrobi. W poprzednich pracach oceniono wpływ dodatku gumy arabskiej na właściwości mechaniczne1) oraz adhezyjne folii2) wytwarzanych ze skrobi napełnianej wollastonitem. Właściwości te wynikają z wzajemnych oddziaływań składników na poziomie cząsteczkowym. Szybkimi metodami oceny i identyfikacji tych oddziaływań są optyczne metody spektroskopowe w zakresie UV-Vis i podczerwieni. Są to sposoby tanie i niedestrukcyjne, pozwalające ponadto ocenić barwę badanych materiałów oraz ich przezroczystość. Skrobia jest naturalnym węglowodanem zbudowanym z jednostek glukozowych. Nie jest ona jednak chemicznie jednorodnym materiałem, zawiera 20-25% amylozy oraz 75-80% amylopektyny, połączonych wiązaniami (1→4)-α-D-glikozydowymi oraz (1→6)-α-D-glikozydowymi3). Guma arabska jest zestalonym sokiem drzew akacjowych z gatunku Acacia. Jest to polisacharyd[...]

Zastosowanie granulatu skrobi termoplastycznej napełnianej wollastonitem i bentonitem do sorpcji metali ciężkich z roztworów wodnych DOI:10.15199/62.2017.11.8


  Zanieczyszczenie środowiska naturalnego metalami ciężkimi stanowi zagrożenie dla roślin oraz zwierząt, w tym również ludzi. Przyjmuje się, że w organizmie człowieka odkłada się 5% kadmu przyjmowanego z pokarmem1, 2). W przypadku zwierząt sposobem ograniczającym szkodliwe działanie metali ciężkich na organizm mogą być związki chemiczne mające zdolności chelatujące3, 4). Również w rolnictwie najczęściej stosowanymi metodami są techniki oparte na sorpcji i kompleksowaniu jonów metali5, 6). Mogą do tego służyć odpady z przemysłu rolniczego lub spożywczego7-9), będące tanią alternatywą dla substancji chemicznych. Wykazano, że do sorpcji metali ciężkich nadają się produkty oparte na skrobi termoplastycznej (TPS), która charakteryzuje się większymi zdolnościami sorpcyjnymi od skrobi natywnej10-14), nieposiadającej zdolności chelatujących. Podczas przetwarzania do postaci termoplastycznej skrobia może być dodatkowo wzbogacana napełniaczami zwiększającymi jej zdolności sorpcyjne15-18). Napełniaczami takimi mogą być krzemiany (wollastonit, montmorylonit) lub zawierające je glinki (bentonit, kaolin). Charakteryzują się one nie tylko dużymi zdolnościami sorpcyjnymi względem metali ciężkich19-24), ale również dobrze wiążą się z TPS tworząc stabilne struktury25-28). Ponadto są nieszkodliwe dla środowiska i podobnie jak czysta skrobia mogą być spożywane przez zwierzęta gospodarskie29). Hussein B. Khudhura, b,*, Siemowit Muszyńskia, Sylwia Szymańczyka, Agnieszka Chałabis-Mazureka, Anita Kwaśniewskaa, Tomasz Oniszczuka, Natalia Kowala, Marta Ejtela, Jose Luis Valverde Piedraa, Bożena Gładyszewskaa 96/11(2017) 2257 Mgr inż. Anita KWAŚNIEWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr. 2/2017, str. 422. Dr hab. inż. Tomasz ONISZCZUK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 4/2017, str. 892. Natalia KOWAL - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 3/2017, str. 700. Dr Agnieszka CHAŁABIS[...]

 Strona 1