Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Zimon"

Model branżowej grupy zakupowej w przemyśle chemicznym DOI:10.15199/62.2018.11.3


  W przemyśle chemicznym, który charakteryzuje się wytwarzaniem produktów i oferowaniem usług o wysokiej jakości, rywalizacja o klienta jest mocno skomplikowana. Przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na wykorzystanie najprostszych strategii zarządzania, do których należą strategie cięcia kosztów i niskich cen, gdyż działania takie bardzo szybko obniżają jakość wytwarzanych produktów i usług. Największe firmy chemiczne, takie jak Grupa Azoty, słusznie wprowadzają inną skuteczną strategię zarządzania. Jest to strategia zakupów grupowych, która ma na celu obniżenie kosztów związanych z zakupem surowców i materiałów strategicznych dla produkcji. Rozwiązaniem, które przynosi jeszcze więcej korzyści i jest możliwe do zastosowania w mikro, małych i dużych przedsiębiorstwach działających w przemyśle chemicznym jest stworzenie branżowej grupy zakupowej. Przedstawiono model branżowej grupy zakupowej dla przedsiębiorstw, który jest rozwiązaniem pozwalającym na skuteczną obniżkę kosztów, poprawę warunków finansowych i poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w każdej branży spotykają się z agresywną konkurencją. Obsesyjna walka z odwiecznymi rywalami sprawia, że liderzy nie dostrzegają zagrożenia ze stron mniejszych firm, które burzą istniejący porządek, czyli przedsiębiorstw konkurujących niskimi kosztami (low-cost competitiors). Bardzo często przedsiębiorstwa w walce o kontrahenta stosują strategię opartą tylko na agresywnym obniżaniu kosztów. Są takie branże, gdzie strategia ta może przynieść efekty, np. branża odzieżowa, i takie, w których istotna jest jakość oferowanych usług oraz sprzedawanych produktów. Niska jakość może wręcz wykluczyć z rynku dane przedsiębiorstwo. Do takiej branży należy zaliczyć przemysł chemiczny. Przedsiębiorstwa działające w tej branży muszą dbać o jakość oferowanych produktów i usług. Ponoszą wydatki, aby stworzyć odpowiednie systemy zarządzan[...]

Narzędzia i metody wspomagające zarządzanie płynnością finansową w grupach kapitałowych działających w branży chemicznej DOI:10.15199/62.2019.2.2


  Utrzymanie płynności finansowej to fundament do budowania przewagi konkurencyjnej i rozwoju każdego przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębiorstw działających w sektorze chemicznym zapowiadane wzrosty cen surowców energetycznych oraz silna konkurencja powodują, że obszar zarządzania płynnością finansową jest szczególnie ważny. Przedsiębiorstwa muszą w każdej chwili posiadać pewną rezerwę środków pieniężnych przeznaczonych na uregulowanie bieżących zobowiązań. Błędy popełnione w przypadku nieodpowiedniej strategii zarządzania płynnością finansową mogą doprowadzić do wstrzymania produkcji oraz obniżenia reputacji przedsiębiorstwa. Przedstawiono narzędzia i metody wspierające proces zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwach przemysłowych działających w grupach kapitałowych. W ostatnich miesiącach w Polsce i na świecie podejmowane są ważne decyzje, które bezpośrednio wpływają na sytuację finansową, a przede wszystkim na bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw produkcyjnych. Bardzo widoczny jest wpływ konfliktu handlowego na linii USA-Chiny na gospodarkę światową. Jeżeli dodatkowo weźmie się pod uwagę zawirowania odnośnie wzrostu cen energii w Polsce, sprawę opłat za prawa do emisji CO2 oraz dywersyfikację dostaw gazu, to wszystkie te zdarzenia w dużym stopniu mają wpływ na najważniejsze pozycje kosztów w strukturze ogólnych kosztów przedsiębiorstw działających w branży chemicznej, to jest na zmiany cen surowców energetycznych (gaz, energia elektryczna, węgiel). Obecna sytuacja na rynku sprawia, że w każdym przedsiębiorstwie należącym do sektora chemicznego, zarządzający powinni wprowadzić i uruchomić odpowiednie systemy ułatwiające kontrolę poziomu płynności finansowej oraz narzędzia wspierające politykę zarządzania płynno[...]

 Strona 1