Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"MIECZYSŁAW S. MACHNIO"

Zastosowanie technik cyfrowej analizy obrazu do identyfikacji tekstyliów

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój technik komputerowych stwarza szerokie możliwości ich zastosowań, między innymi do identyfikacji i pomiarów wielkości geometrycznych obiektów o bardzo małych rozmiarach. W systemie cyfrowej analizy obrazu pozwala to na pełną analizę podstawowych parametrów strukturalnych liniowych wyrobów włókienniczych takich jak grubość, włochatość, liczbę skrętu. Możliwe jest także oszacowywa[...]

Zastosowanie technik cyfrowej analizy obrazu do oceny wymiarów zaplatanych połączeń końców przędz. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Współczesny rozwój włókiennictwa jest ukierunkowany na ciągłe podnoszenie jakości produktów. Jakość wyrobu gotowego zaczyna się kształtować już przy zakupie surowca przetwarzanego w kolejnych etapach produkcyjnych [1]. Poziom jakości wyrobu jest w bardzo dużym stopniu uzależniony nie tylko od stopnia nowoczesności parku maszynowego, lecz również od przestrzegania reżimów technologicznych, a także[...]

Zastosowanie technik cyfrowej analizy obrazu do oceny wymiarów zaplatanych połączeń końców przędz. Cz. II

Czytaj za darmo! »

3. Metody badań.Do realizacji pomiarów wymiarów geometrycznych zaplatanych połączeń końców przędz wykorzystano metodę optoelektroniczną opartą na cyfrowej analizie obrazu w systemie 2D.W układzie pomiarowym przedstawionym zastosowano kamerę CCD NIKON-800, mikroskop stereoskopowy z trinokularem do podłączenia kamery kolorowej firmy CETI typ STEDDY-T, kartę multimedialną digitalizującą obraz vide[...]

Zastosowanie technik cyfrowej analizy obrazu do oceny wymiarów zaplatanych połączeń końców przędz. Cz. III

Czytaj za darmo! »

3.3. Redukcja zakłóceń zdigitalizowanego obrazu zaplatanych połączeń końców przędzUzyskany obraz cyfrowy po procedurach regulacji kontrastu oraz inwersji poziomów jasności nadal posiadał widoczne zakłócenia w poziomie jasności tła, polegające na zbyt małym odróżnianiu się od poziomu jasności obiektu. Procedury wykorzystywane do rozpoznawania obrazu są wrażliwe na ten rodzaj zakłóceń. Postanowion[...]

Właściwości zmęczeniowe zaplatanych połączeń końców przędz1) Część I

Czytaj za darmo! »

Nadrzędnym celem każdej przędzalni powinna być produkcja przędz przy minimalnej zrywności. Zrywy przędz podczas ich likwidacji na przewijarce zostają "zamieniane" na węzły lub bezwęzłowe zaplatane połączenia. Przyczyną zrywów są błędy przędzy usuwane w trakcie oczyszczania i przewijania. Finalnie wpływają także na właściwości gotowego wyrobu włókienniczego, który podczas użytkowania poddawany jes[...]

Właściwości zmęczeniowe zaplatanych połączeń końców przędz. Część II

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem prezentowanych badań była przędza czesankowa wełniana tkacka pojedyncza o masie liniowej 16 tex, wytworzona na przędzarce obrączkowej FIOMAX 2000, firmy SUESSEN. Wszystkie połączenia wykonano na przewijarce automatycznej ESPERO wyposażonej w urządzenie zaplatające Jointair 4941 firmy MESDAN. Parametry fizyczne badanej przędzy, a także podstawowe właściwości włókien i czesanki użytej do jej wytworzenia zestawiono w tabeli 1. Szczególną uwagę zwrócono w badaniach na wytrzymałościowe właściwości zmęczeniowe zaplatanych połączeń końców przędz. Poprzedzono je wyznaczeniem statycznych właściwości wytrzymałościowych. Badania wykonano przy stałych, zalecanych przez producenta urządzenia zaplatającego sterowaniach długości nie wplecionych w połączenie końców przędz - lB oraz objętości[...]

Właściwości zmęczeniowe zaplatanych połączeń końców przędz. Część III

Czytaj za darmo! »

Parametry fizyczne przędzy z zaplatanymi połączeniami wytypowane do badań zmęczeniowych spełniających warunek ηs ≥ 85% zestawiono w tabeli 2.2. Wytrzymałość na zginanie kompozytów kształtowych jest proporcjonalna do liczności nitek elementu znajdującego się w płaszczyźnie zginania, wzdłuż którego odbywa się zginanie (np. osnowa) i odwrotnie proporcjonalna do liczności układu prostopadłego (np. wątek).3. Wytrzymałość na zginanie jest proporcjonalna do liczności elementu znajdującego się w płaszczyźnie prostopadłej do zginania (liczność osnowy środnika) i , w odróżnieniu od elementu znajdującego się w płaszczyźnie zginania, także proporcjonalna do liczności wątku w tym elemencie.4. Udział masowy żywicy w strukturze kompozytu zależy od właściwości wyrobu tekstylnego wzmacniające[...]

 Strona 1