Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zuzana Hajduová"

Wybrane metody zarządzania jakością stosowane do oceny druku etykiet DOI:10.15199/62.2019.1.17


  Przedsiębiorstwa z branży chemicznej z racji specyfiki branży1) stosunkowo często dokonują analiz prowadzących do zidentyfikowania przyczyn występujących problemów. Niekiedy wykorzystują w tym celu złożone instrumenty, które przeważnie bywają kosztowne2, 3). Ale w niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie podobnych wyników poprzez zastosowanie innych metodyk. Przykładem może być zastosowanie w odpowiedniej kolejności wybranych technik zarządzania jakością4, 5). Techniki te w porównaniu z zaawansowanymi metodami są proste w stosowaniu i tanie oraz efektywne. Ważne jest, aby podczas analizy poprawnie dobierać metody i narzędzia zarządzania jakością, które często stanowią wzajemne uzupełnienie6). Umożliwia to identyfikowanie przyczyn powstawania problemów, wyciagnięcie poprawnych i adekwatnych do problemu wniosków, a następnie zaproponowanie skutecznych działań doskonalących. Stosowanie instrumentów zarządzania jakością nie jest ograniczone do konkretnej branży czy rodzaju przedsiębiorstw. Dlatego również dla przedsiębiorstw branży chemicznej, takich jak drukarnie, wykorzystanie instrumentów zarządzania jakością powinno dać możliwość dokonywania efektywnych analiz. W pracy zaprezentowano metodykę wykorzystania kolejno metody 5W2H, diagramu Ishikawy i metody 5Why w celu znalezienia głównej przyczyny nieciągłości farby na wydruku. Do szczegółowego przeanalizowania i scharakteryzowania problemu nieciągłości farby na etykiecie wykorzystano metodę 5W2H. Metoda ta jest skutecznym instrumentem zarządzania jakością, dzięki któremu możliwe jest zdefiniowanie i rozpoznanie, a tym samym przedstawienie charakterystyki problemu w przejrzysty sposób. Metoda 5W2H polega na zadaniu siedmiu pytań, które odnoszą się do analizowanego problemu (tabela 1). Pytania zadawane podczas analizy z wykorzystaniem metody 5W2H powinny zależeć od specyfiki problemu4). Diagram Ishikawy, zw. diagramem "rybiej ości" ze względu na graficzny sposób jego przedsta[...]

 Strona 1