Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Gajos"

Jak to robią w Mondi Świecie S.A DOI:


  Mondi Świecie S.A. ma wieloletnią tradycję współpracy z ośrodkami kształcenia. Od wielu lat spółka jest znana jako firma chętnie zatrudniająca absolwentów i inwestująca w szkolenie osób z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Obecnie wiele wysiłków Mondi Świecie S.A. kieruje nie tylko w stronę przyciągnięcia młodej kadry, ale również bardzo aktywnie działa, aby jak najwięcej utalentowanej młodzieży zachęcić do wyboru edukacji technicznej. Wsparcie edukacji technicznej i nowe przedmioty w szkołach średnich o profilu technicznym W pierwszej połowie roku, towarzysząc przedstawicielom Technikum Papierniczego w Świeciu, pracownicy HR odbyli szereg wizyt w lokalnych gimnazjach w woj. kujawsko-pomorskim, spotykając się zarówno z uczniami na godzinach wychowawczych, jak i z ich opiekunami na zebraniach rodziców. Celem było zachęcenie absolwentów do wyboru dalszej edukacji w średnich szkołach technicznych. Przedstawiano więc perspektywy rozwoju rynku pracy oraz potencjalne możliwości zatrudnienia dla inżynierów i operatorów produkcji. Przedstawiciele firmy opowiadali uczniom jak pasjonująca jest praca w branży papierniczej. W tym roku Mondi Świecie S.A. uczestniczyła w "Drzwiach otwartych Technikum Papierniczego i Elektrycznego" w Świeciu, spotykając się w sumie z grupą Mondi Świecie S.A. has been co-operating with educational institutions for many years. The company has been known for many years for its readiness to employ graduates and for investing in training people who have little professional experience. Nowadays, Mondi Świecie S.A. puts many efforts not only on attracting young staff to join us, but is also very active in order to encourage as many talented people as possible to choose technical education. Supporting technical education and new subjects at secondary technical schools In the first half-year 2018, accompanied by the representatives of the Secondary Technical School of Paper- Making in Świecie, HR employees hav[...]

 Strona 1