Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Sobczyński"

Problematyka kosztorysowania inwestycji budowlanych na przykładzie kamiennej, zabytkowej elewacji DOI:10.15199/33.2018.10.13


  Szczególne miejsce w procesach inwestycji budowlanych zajmują działania wykonywane w obiektach ustawowo objętych ochroną konserwatorską. Indywidualny charakter każdego zabytku wymaga nie tylko swoistej wrażliwościwkonfrontacji z jego historycznąmaterią, ale także inżynierskiej intuicji w prawidłowej wycenie kosztorysowej planowanych przedsięwzięć. Heterogeniczna tematyka kosztorysowania obiektów zabytkowych była i jest nadal problematyczna. Zwrócili na to uwagęm.in. Zabielski i Bogacz [4], pisząc, że: The labour and material outlay norms in the published catalogues of in-kind outlays do not reflect the actual costs of restoration work. Stwierdzenie to ma bardzo istotne znaczenie w planowaniu kosztów przedsięwzięcia budowlanego 1) Politechnika Świętokrzyska;Wydział Budownictwa i Architektury *) Adres do korespondencji: pawel.sobczynski@gmail.com obiektu zabytkowego, komplikując działanie kosztorysantom oraz osobom weryfikującym koszty realizacji zadania szczególniewzamówieniach sektora publicznego. W przypadku niektórych przedsięwzięć alternatywą są katalogi firm produkujących materiały budowlane do renowacji starego budownictwa, takie jak KNR 0-26 06, ZKNRC-14, KNR 0-40, ale ich stworzenie miało na celu wkomponowanie konkretnych systemów, które nie zawsze są spójne z założeniami konserwatorskimi. Kwestią wartą omówienia pozostają także Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich, które z nazwy powinny być adekwatne do wszelkich działań w obiektach zabytkowych. Tymczasem w wielu pozycjach są nieaktualne, a niektóre rozwiązania technologiczne są wręcz archaiczne. Trudno się dziwić, gdyż opublikowano je w latach 1982 - 1984, a zaktualizowano w 1996 r. w postaci KNR 19-01 (tabela). Z opisu tego katalogu wynika, że nakłady rzeczowe w nim ujęte zost[...]

 Strona 1