Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Gołębiowski"

Zawartość metali w olejach silnikowych z ciągników rolniczych DOI:10.15199/62.2018.5.7


  Utrzymanie wysokiej jakości oleju silnikowego w trakcie eksploatacji pojazdu pełni kluczową rolę w zapewnieniu poprawności i efektywności działania silnika, ponieważ w trakcie jego pracy olej ulega degradacji i zanieczyszczaniu, powodując sukcesywne obniżanie jego jakości. Pomocne w tym procesie jest aplikowanie dodatków uszlachetniających olej, które wprowadza się w celu poprawy parametrów fizykochemicznych oleju bazowego. Olej silnikowy jest mieszaniną olejów bazowych i dodatków lepkościowych, depresatorów, dyspergatorów, detergentów oraz inhibitorów utleniania. O intensywności procesów jego destrukcji współdecydują baza i pakiet dodatków uszlachetniających. Bazy olejowe o mniejszej odporności na utlenianie podlegają szybszej degradacji, a stosowane do ich wzbogacania pakiety dodatków uszlachetniających nie zawsze są w stanie to zjawisko ograniczyć1). Szybkość i intensywność degradacji i zanieczyszczania oleju uzależniona jest również od warunków użytkowania pojazdów. Ciągniki i maszyny rolnicze cechują się dużą różnorodnością typów i konstrukcji, wydłużonym okresem ich eksploatacji, jak też dużą zmiennością warunków pracy w porównaniu z innymi pojazdami. Na złożone warunki pracy wpływa unikatowy charakter produkcji rolniczej obejmujący zmienność warunków atmosferycznych, pracę z różnym natężeniem w ciągu roku związaną z wykonywaniem prac sezonowych oraz poruszanie się głównie drogami nieutwardzonymi. Nie bez znaczenia są również czynniki pozaeksploatacyjne, takie jak przygotowanie techniczne operatorów ciągników i jakość funkcjonowania zaplecza obsługowo-naprawczego2, 3). Czynniki te wpływają na specyficzne i różne dla konkretnych ciągników procesy zużycia, w tym procesy zużycia oleju silnikowego. Głównym zagrożeniem dla długoterminowej pracy silnika jest zużycie powierzchni jego elementów. Uważa się, że badanie stężenia różnych metali w olejach silnikowych jest skutecznym i praktycznym sposobem monitorowania zużycia silnika,[...]

 Strona 1