Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Chałabis-Mazurek"

Zastosowanie granulatu skrobi termoplastycznej napełnianej wollastonitem i bentonitem do sorpcji metali ciężkich z roztworów wodnych DOI:10.15199/62.2017.11.8


  Zanieczyszczenie środowiska naturalnego metalami ciężkimi stanowi zagrożenie dla roślin oraz zwierząt, w tym również ludzi. Przyjmuje się, że w organizmie człowieka odkłada się 5% kadmu przyjmowanego z pokarmem1, 2). W przypadku zwierząt sposobem ograniczającym szkodliwe działanie metali ciężkich na organizm mogą być związki chemiczne mające zdolności chelatujące3, 4). Również w rolnictwie najczęściej stosowanymi metodami są techniki oparte na sorpcji i kompleksowaniu jonów metali5, 6). Mogą do tego służyć odpady z przemysłu rolniczego lub spożywczego7-9), będące tanią alternatywą dla substancji chemicznych. Wykazano, że do sorpcji metali ciężkich nadają się produkty oparte na skrobi termoplastycznej (TPS), która charakteryzuje się większymi zdolnościami sorpcyjnymi od skrobi natywnej10-14), nieposiadającej zdolności chelatujących. Podczas przetwarzania do postaci termoplastycznej skrobia może być dodatkowo wzbogacana napełniaczami zwiększającymi jej zdolności sorpcyjne15-18). Napełniaczami takimi mogą być krzemiany (wollastonit, montmorylonit) lub zawierające je glinki (bentonit, kaolin). Charakteryzują się one nie tylko dużymi zdolnościami sorpcyjnymi względem metali ciężkich19-24), ale również dobrze wiążą się z TPS tworząc stabilne struktury25-28). Ponadto są nieszkodliwe dla środowiska i podobnie jak czysta skrobia mogą być spożywane przez zwierzęta gospodarskie29). Hussein B. Khudhura, b,*, Siemowit Muszyńskia, Sylwia Szymańczyka, Agnieszka Chałabis-Mazureka, Anita Kwaśniewskaa, Tomasz Oniszczuka, Natalia Kowala, Marta Ejtela, Jose Luis Valverde Piedraa, Bożena Gładyszewskaa 96/11(2017) 2257 Mgr inż. Anita KWAŚNIEWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr. 2/2017, str. 422. Dr hab. inż. Tomasz ONISZCZUK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 4/2017, str. 892. Natalia KOWAL - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 3/2017, str. 700. Dr Agnieszka CHAŁABIS[...]

 Strona 1