Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"EWA K. TALIK"

Otrzymywanie oraz charakterystyka roztworu stałego Sr(Mn1-xNix)O3 w odniesieniu do jego wykorzystania w przenoszeniu tlenu w pętli chemicznej

Czytaj za darmo! »

Otrzymano nowe, stałe nośniki tlenu o strukturze typu perowskitu Sr(Mn1-xNix)O3 oraz opisano ich właściwości fizykochemiczne, w celu potwierdzenia ich praktycznej przydatności w procesie przenoszenia tlenu w chemicznej pętli tlenkowej. Five perovskite-type O carriers were prepd. by compacting the MnO, NiO and SrO or SrCO3 powders at 700-1200°C for 10-20 h. The surface of the grains contained 58.34 to 68.74% of O. The m.p. and O transport capacity of the carriers increased with increasing the Ni content from 1370°C for SrMnO3 up to 1590°C for SrNiO3, and from about 5% up to about 8.5%, resp. After 5 redox cycles, no remarkable decrease in the regenerability of the oxides was obsd. The carriers can be used for chem. looping combustion of fuels. W ostatnim dwudziestoleciu obser[...]

 Strona 1