Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Więckowski"

Cykle realizacji zadań budowlanych i niezbędne zapasy czasowe DOI:10.15199/33.2018.10.21


  Na budowach występuje konieczność zachowania technologicznej kolejności robót i potrzeba ich realizacji przez specjalistyczne jednostki wykonawcze, tj. przez brygady wraz ze sprzętem, większe bądź mniejsze zespoły i poszczególnych pracowników. Zatrudnienie wielu wykonawców wymaga skoordynowania ich działań. Ważnym zagadnieniem jest prawidłowe spełnienie warunków ciągłości zatrudnienia, zużycia materiałów i pracy sprzętu.Wcelu ich osiągnięcia wskazane jest stosowanie metody pracy równomiernej PR, tzw. potokowej [3, 7, 10, 12]. Klasyczny model obliczeniowy charakterystyk metody PR, bazujący na rachunku deterministycznym, przy wyidealizowanych założeniach prowadzi do rozbieżnych wyników w porównaniu z rezultatami rzeczywistymi. Z tego powodu w praktyce konieczne jest stosowanie odpowiednich rezerw czasowych stanowiących rodzaj zapasów-buforów, zapewniających zachowanie zaplanowanych terminów realizacji. Wartykule podjęto próbę analizy oddziaływania losowych czasów trwania poszczególnych prac i nieterminowego udostępnienia działek roboczych (frontów pracy) na zależne od nich procesy, wykonywane w kolejności technologicznej [12].Wprzykładzie przedstawiono wpływ losowości czasów trwania robót na cykle realizacji całych zadań i na inne charakterystyki wykonawstwa robót na budowie. Klasyczna metoda pracy równomiernej Wśród podstawowych rozwiązań organizacyjnych realizacji procesów na budowach wyróżnia się metody: kolejnego wykonania (KW); równoległego wykonania (RW); pracy równomiernej (PR) oraz ich kombinacje [1, 3 ÷ 12]. Metoda pracy równomiernej PR, inaczej metoda potokowa organizacji robót (sposób szeregowo-równoległy lub rytmiczno- równomierny) jest podstawowym, najbardziej zalecanym sposobem realizacji procesów roboczych w budownictwie [3, 5, 7, 10]. Zasada wykonywania robót jest podobna do produkcji taśmowej z tym, że przy PR wykonywany obiekt jest stacjonarny, natomiast przemieszczają się specjalistyczne zespoły pracowni[...]

 Strona 1