Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomaž DOMAJNKO"

rECC - rational Energy Consumer Control DOI:10.15199/48.2016.09.52

Czytaj za darmo! »

This paper presents experiences in the implementation of the development and research project rECC. rECC project deals with the development of an technology platform for efficient management of electricity consumers in the residential units and street lighting systems. The aim of the project was only one - to determine whether the economics of managing electricity consumers in independent housing units and/or street lighting systems can be improved for one order of magnitude and enable an independent execution of projects without construction and installation works. The project has proved to be an interesting combination of hardware construction (with an emphasis on the economics), of the theory of distributed information systems (with an emphasis on responsiveness, reliability and safety) and of cloud services (with an emphasis on connectivity, reliability and scalability). Streszczenie. Artykuł przedstawia doświadczenia w implementacji wyników projektu badawczo-rozwojowego rECC. Wynikiem projektu jest rozwój pratformy technologiczne do efektywnego zarządzania spożyciem energii elektrycznej w niezależnych budynkach i/lub systemach oświetlenia ulicznego. Cel projektu był jeden: określić czy ekonomia zarządzania konsumpcją energii elektrycznej w niezależnych budynkach lub/i w systemie oświetlenia ulicznego może być o rząd wielkości poprawiona oraz czy możliwe jest wykonanie projektu bez prac konstruktorskich I instalacyjnych.W projekce wykazano, że jest on interesującym połączeniem konstrukcj hardwere’owej (z naciskiem na ekonomię), kombinacją teorii systemów rozłożonej informacji (z naciskiem na odpowiedzialność I bezpieczeństwo) I usługami w chmurze (z naciskiem na zdolność łączenia, odpowiedzialność i skalowalność). (rECC - racjonalne sterowanie konsumpcją energii) Keywords: energy consumer management, PLC - Power Line Communication, Web Socket, Mesh network Słowa kluczowe: zarządzanie konsumpcją energii, PLC - komunikacja pomiędzy l[...]

 Strona 1