Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Stasiński"

Zwiększanie rozdzielczości przestrzennej obrazów medycznych


  Począwszy od momentu, gdy dzięki pracy Hounsfielda [1] w 1968 roku ujrzał światło dzienne pierwszy na świecie tomograf komputerowy, rozwój metod obrazowania ciała ludzkiego polegał przede wszystkim na poprawie jakości uzyskiwanych danych obrazowych oraz skracaniu czasu badania. Z czasem zaprezentowano nowe techniki, takie jak np. metoda rezonansu magnetycznego MRI (Magnetic Resonance Imaging). Jednocześnie stały się coraz bardziej powszechne i dostępne nowoczesne skanery tomograficzne CT (Computed Tomography). Niektóre z nowych technik (CT i MRI) mają na celu przede wszystkim zobrazowanie anatomii ciała lub jego organów. Natomiast obrazy uzyskane metodami medycyny nuklearnej, takimi jak tomografia emisyjna pojedynczych fotonów SPECT (Single-photon emission computed tomography) czy pozytonowa tomografia emisyjna PET (Positron Emission Tomography) zawierają tylko informację o funkcjach fizjologicznych narządów. Techniki te nie są dla siebie konkurencyjne i dostarczają komplementarną informację na temat funkcjonowania organizmu. Z tego też względu obecne tendencje rozwojowe prowadzą do powstawania urządzeń, które są połączeniem kilku, najczęściej dwóch, różnych urządzeń tomograficznych. Stosuje się następujące rozwiązania sprzętowe: połączenie PET/CT, PET/MR oraz SPECT/CT. Pomimo znacznego postępu technologicznego w tych technikach, wciąż ich głównym ograniczeniem jest rozdzielczość pozyskiwanych obrazów diagnostycznych. Nie jest to tylko sprawa kosztu urządzeń, wysoką jakość skanów można uzyskać wydłużając badania, a przez to zwiększając ekspozycję pacjenta, co z oczywistych powodów jest niekorzystne. Dlatego też obrazowanie medyczne jest jednym z podstawowych obszarów zastosowań technik nadrozdzielczości SR (Super-Resolution). Jest to klasa metod, które polegają na tworzeniu obrazów podniesionej ("wysokiej") rozdzielczości HR (High Resolution) na podstawie 72 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK LXXXVI  WIADOMO[...]

 Strona 1