Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Mitew-Czajewska"

Analiza przemieszczeń ścian szczelinowych wykonanych w gruntach czwartorzędowych


  WWarszawie głębokiewykopy (10 - 30 m) wykonuje się w gruntach trzecio- i czwartorzędowych: spoistych w różnym stanie od miękkoplastycznych do bardzo zwartych oraz niespoistych od luźnych do bardzo zagęszczonych. Trudności w prawidłowym określeniu parametrów obliczeniowych tych gruntów powodują znaczne problemy projektowe, m.in. z wyznaczaniem teoretycznych przemieszczeń ścianwykopów, odprężenia dna czy szacowania wpływu wykopu na zabudowę sąsiadującą. Obliczenia przemieszczeń ścian wykopów oraz ich otoczenia wykonywane są zwykle z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES), najczęściej przy użyciu modelu Mohra- -Coulomba, w którym głównym parametrem obliczeniowym jest moduł odkształcenia gruntu. Moduł odkształcenia na potrzeby projektowania obudów głębokich wykopów określa się w badaniu trójosiowym. Wskazane jest wyznaczenie wartości modułów w zakresie małych odkształceń. Sugerujemy jednak, że badania laboratoryjne powinny być zawsze weryfikowane in situ. Z tego powodu w Instytucie Dróg iMostów PolitechnikiWarszawskiej powstaje bogata baza danych dotycząca przemieszczeń ścian oraz dna wykopów pomierzonych na obiektach rzeczywistych wykonanych w Polsce. Baza ta zostanie m.in. wykorzystana do porównania przemieszczeń rzeczywistych z teoretycznymi i wstecznego określenia parametrów typowych warstw geotechnicznych. Prawidłowe wyznaczenie przemieszczeń projektowanej obudowy wykopu jest również kluczowe do właściwej oceny ryzyka związanego z wykonaniemgłębokiego wykopu. Na potrzeby artykułu, z tworzonej bazy danych, wybrano 14 obiektów zrealizowanych w Warszawie, w twardych gruntach czwartorzędowych. W celach porównawczych wybrano również jeden obiekt zlokalizowany w Krakowie, w którym ściany szczelinowe zagłębione były w miękkich skałach. We wszystkich analizowanych przypadkach głębokie wykopy zabezpieczono ścianami szczelinowymi, ale różne były metody zapewnienia ich stateczności. W artykule omówi[...]

 Strona 1