Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jan Lamperski"

Optyczna sieć dostępowa z ultragęstym źródłem wielofalowym


  Sieć dostępowa jest ostatnim ogniwem łączącym abonenta z punktami dostępowymi. Zasięg tej sieci zwykle nie przekracza kilkudziesięciu kilometrów. Optyczne sieci dostępowe mogą mieć charakter aktywny lub pasywny. Szczególnie atrakcyjne są pasywne sieci dostępowe. Jedną z topologii fizycznych wykorzystywanych w optycznych sieciach dostępowych ODN (Optical Distribution Network) jest pasywna sieć optyczna PON (Passive Optical Networks), w której nie ma węzłów aktywnych. Główną przewagą sieci pasywnej nad aktywną jest transparentność dla różnych rodzajów transmisji i brak wrażliwości jej infrastruktury na uaktualnienie parametrów transmisyjnych oraz oferowanych usług. Pasywna sieć charakteryzuje się niższymi kosztami zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji. Sieć PON ma zwykle topologię punkt-wiele punktów P2MP (Point to Multipoint). W sieci tej są stosowane następujące elementy: światłowody jednomodowe, sprzęgacze i rozdzielacze optyczne, elementy WDM oraz tłumiki optyczne. Dopuszcza się zastosowanie wzmacniaczy optycznych i multiplekserów po stronie centrali. Rozpowszechnione są głównie dwie techniki sieci PON, które różnią się w warstwie drugiej modelu OSI. Są to: technika APON (Asynchronous Transfer Mode PON ) ??Rys.1. Schemat blokowy sieci PON oraz EPON (Ethernet PON ). W sieci PON przesyłanie informacji jest realizowane pomiędzy optycznym zakończeniem liniowym OLT (Optical Line Terminator), od strony centrali, a optycznymi jednostkami sieciowymi ONU (Optical Network Unit), które znajdują się po stronie abonenta (rys.1). W sieciach APON maksymalna odległość między ONU i OLT wynosi 20 km, a maksymalna liczba urządzeń ONU jest ograniczona do 32. Ze względu na to, jak "blisko" światłowód dociera do odbiorcy, wyróżnia się następujące typy sieci: FTTH (Fiber to the Home), FTTB (Fiber to the Building), FTTC (Fiber to the Curb), FTTP (Fiber to the Premises) oraz FTTD (Fiber to the Desk), co odpowiednio oznacza światłowód dopr[...]

 Strona 1