Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Prus"

ZMNIEJSZANIE REDUNDANCJI BUFOROWANYCH WIADOMOSCI Z WYKORZYSTANIEM KLASTROWANIA WEZŁÓW W SIECIACH DTN DOI:10.15199/59.2015.8-9.31


  Referat przedstawia algorytm grupowania wezłów dla niespójnych sieci DTN zwiekszajacy efektywnosc składowania i utrzymywania wiadomosci. Podstawowym załoeniem w grupowaniu jest wykorzystanie podobnych wzorów mobilnosci. W algorytmie zaproponowano nieznaczne modyfikacje istniejacych rozwiazan, w tym dodatkowych pól w wymienianych pakietach, w celu zmniejszenia redundancji oraz własciwego rozmieszczenia wiadomosci. Dla proponowanego rozwiazania zostały przeprowadzone badania symulacyjne. 1. WSTEP Bezprzewodowe sieci niespójne (ang. Delay and Disruptive Tolerant Networks - DTN) [1] to sieci stosowane w terenach pozbawionych infrastruktury telekomunikacyjnej. Podstawowa cecha charakterystyczna sieci DTN jest jej brak spójnosci, tj. chwilowy lub stały brak moliwosci utworzenia scieki miedzy para wezłów zródłowego i docelowego. Zapewnienie komunikacji odbywa sie z wykorzystaniem paradygmatu składowania—przenoszeniaprzekazywania wiadomosci (ang. store-carry-forward) przez wezły przenoszace pomiedzy obszarami, w których nie jest moliwe utworzenie scieki. Wezły przenoszace nazywane sa równie wezłami nosnikami, badz wezłami mułami. Głównym mechanizmem przesyłania wiadomosci jest wymiana pakietów danych. Wezeł, który ma je do wysłania rozsyła wiadomosc INV. Komunikat ten zawiera liste identyfikatorów adresatów wiadomosci do przekazania posiadanych w swoich buforach. Wezły, które odebrały wiadomosc INV, po stwierdzeniu zapotrzebowania na wiadomosci, wysyłaja wiadomosc ACK, która zawiera liste poadanych adresów dla buforowanych DANYCH. Nastepnie poadane dane przekazywane sa do wezła adajacego. Opisany mechanizm jest powtarzany, a wiadomosc dotrze do celu. Komunikaty INV sa wysyłane okresowo. Najprostszym protokołem rutingu, który wykorzystuje opisany mechanizm jest Epidemic Routing [2]. ER działa w oparciu o zalewanie wiadomoscia całej sieci. Zaleta rozwiazania jest moliwie najwieksze prawdopodobienstwo i czas [...]

 Strona 1