Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Morgen"

Zabezpieczanie silników średniej mocy za pomocą SIPROTEC Compact 7SK80


  SIPROTEC Compact 7SK80 to wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe, zaprojektowane do ochrony silników asynchronicznych różnych mocy. W artykule przedstawiono przykład zastosowania tego urządzenia jako zabezpieczenia wybranego silnika oraz podano informacje, jak wykorzystać dostępne parametry silnika do przygotowania właściwych nastaw. Oprócz tego wyjaśniono zastosowanie funkcji dynamicznego pobudzenia przy "zimnym starcie" w celu ograniczenia nastaw funkcji nadprądowej. Opcjonalnie opisano zastosowanie wewnętrznej karty RTD i zewnętrznej przystawki do bezpośredniego pomiaru temperatury łożysk i uzwojeń. SIPROTEC Compact 7SK80 Zabezpieczenie silnikowe SIPROTEC Compact 7SK80 oferuje funkcje zabezpieczeniowe silnikowe dla silników średniej mocy w zakresie przedstawionym w tabeli I. Dostępne dane silnika W naszym przypadku nie wszystkie dane silnika są dostępne. Niestety bardzo często odzwierciedla to rzeczywistość, np. gdy mamy do czynienia z silnikiem pracującym długi czas, którego dokumentacja nie jest dostępna, a jedynie możemy odczytać tabliczkę znamionową (tabela II - silnik kompresora powietrza zainstalowany w zakładzie przemysłowym). TABELA I Parametr Funkcja zabezpieczeniowa ANSI 112 Zabezpieczenie nadprądowe fazowe 50, 51 113 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 50N, 51N 116 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe 67N (s), 59N 117 F[...]

Opis aplikacji szybkiego zabezpieczenia systemu szyn zbiorczych 7SS60


  Operatorzy sieci dystrybucyjnych oraz systemów elektroenergetycznych dążą do zapewnienia swoim klientom ciągłego zasilania. Zdarzeń w systemie (zwłaszcza zwarć) nie zawsze można uniknąć. Są one spowodowane błędem człowieka, wypadkami, czynnikami naturalnymi takimi jak: burza, piorun itp. Inżynierowie odpowiedzialni za ruch są szczególnie świadomi zagrożenia rozległymi awariami w przypadku braku szybkiego oraz selektywnego wyłączenia zwarcia. Jednakże skutki zwarć w urządzeniach pierwotnych, takich jak: transformatory, aparaty łączeniowe, linie napowietrzne muszą być ograniczane, aby skrócić czas napraw, a w konsekwencji - czas przestoju. Mimo że zwarcia na szynach zbiorczych są rzadkie, to uważane są za najbardziej niebezpieczne dla personelu oraz aparatury stacyjnej. Dlatego szybkie wyłączenie zwarcia na szynach jest niezbędne. Można to zrobić głównie w wyniku zastosowania zabezpieczenia różnicowego. W rozdzielniach wysokiego napięcia oraz głównych rozdzielnicach średniego napięcia coraz częściej spotykanym rozwiązaniem jest zabezpieczenie różnicowe szyn. W ofercie firmy Siemens - światowego lidera w zabezpieczeniach elektroenergetycznych - znajduje się apl[...]

Wybrane zagadnienia projektowania, rozruchu i ruchu próbnego przy 100% zabezpieczeniu stojana na podstawie rozwiązania zastosowanego w Systemowej Elektrowni Wodnej Bath County (Virginia, Stany Zjednoczone) DOI:10.15199/74.2015.6.7


  Elektrownia szczytowo-pompowa Bath County została oddana do użytku w 1985 r. Ten zbudowany na zboczu gór Allegheny obiekt jest własnością firm Allegheny Power System oraz Dominion, zarządzaną i użytkowaną przez Dominion Generation. Elektrownia składa się z sześciu maszyn synchronicznych, a każda z nich jest eksploatowana jako generator lub silnik, co pozwala na płynne równoważenie systemów elektroenergetycznych działających w sześciu stanach USA. Tryb pracy jednostek zmienia się dobowo - zgodnie z zapotrzebowaniem systemów. W czasie szczytowego zapotrzebowania kilka maszyn generuje energię elektryczną, zaś w porach pozaszczytowych wybrane maszyny pompują tysiące galonów wody z powrotem do górnego zbiornika, znajdującego się 400 m (1200 stóp) powyżej elektrowni. Kilkanaście lat temu elektrownia rozpoczęła stopniową modernizację systemu zabezpieczeń wszystkich sześciu maszyn. W wyniku modernizacji zastąpiono przekaźniki analogowe elektromechaniczne o pojedynczych funkcjach nowymi cyfrowymi, wielofunkcyjnymi zabezpieczeniami generatorowymi w technologii mikroprocesorowej. Wdrożenie nowej funkcji 100% zabezpieczenia stojana od zwarć doziemnych (oznaczanej wg ANSI jako 64S) było jednym z podstawowych usprawnień nowego systemu zabezpieczeń elektrycznych. W artykule przedstawiono nowe zagadnienia dotyczące: projektowania, rozruchu oraz ruchu próbnego związane z 100% zabezpieczeniem stojana od zwarć doziemnych metodą wstrzykiwania (iniekcji) sygnału 20 Hz. Bezkonkurencyjną przewagą tej metody nad wszystkimi innymi jest zdolność wykrycia i sygnalizacji doziemienia stojana oraz szynoprzewodu toru mocy w czasie postoju lub rozpędzania wirnika - rozruchu maszyny. Pomiar impedancji uziemienia tą metodą daje właściwy wynik niezależnie od trybu pracy maszyny - generatorowego lub silnikowego. W opisywanym przypadku maszyny mają napięcia znamionowe 20,5 kV, znamionową moc generowaną 500 MW, moc pompową 480 MW, system uziemienia przez rezyst[...]

Od wytwarzania do zużycia - przykłady zastosowania elektrochemicznych magazynów energii DOI:10.15199/74.2017.5.5


  Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, magazynowanie energii elektrycznej, SIESTORAGE W artykule przedstawiono 3 różne zastosowania magazynu energii SIESTORAGE jako nowoczesnego środka na dotrzymanie przewidywanych mocy wytwarzania, zachowanie wysokich parametrów jakości energii, ciągłości zasilania przy wielu korzyściach w sieciach rozdzielczych XXI w. oraz budowę typowego magazynu SIESTORAGE.Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na masową skalę prowadzi do nowych wyzwań w zarządzaniu stabilnością sieci rozdzielczej, spowodowanych zróżnicowaniem elektroenergetycznych sieci rozdzielczych, miejsc przyłączenia nowych źródeł, a także spowodowanych zmiennością rozpływów mocy w dotychczas jednokierunkowej sieci rozdzielczej. Współpraca magazynu energii z odnawialnymi źródłami wytwarzania Nowoczesne sieci energetyczne wymagają zrównoważenia elementami takimi jak SIESTORAGE, które magazynują energię elektryczną podczas nadmiernej produkcji, a w razie zbyt niskiej produkcji (mało wiatru lub promieni słonecznych) dostarczają energię. Dzięki temu można lepiej wypełnić zobowiązania kontraktowe oraz zmniejsza się prawdopodobieństwo zakłóceń spowodowanych zmiennymi wytwarzania i obciążenia oraz poprawiają się warunki pracy bloków systemowych - tradycyjnych generatorów. Zasilanie ze źródeł rozproszonych może spowodować efekt odwrotnego rozpływu mocy, który może uszkodzić tradycyjne sieci - nieprzewidziane do wielokierunkowych przepływów. Przykład 1 realizacji EDP Portugalia Evora: - magazyn energii 472 kW/360 kWh, - 8 szaf baterii, - 4 przekształtniki trójfazowe, - cel inwestycji: zasilanie awaryjne, regulacja napięcia, zarządzanie obciążeniem (taryfa), [...]

 Strona 1