Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Błażej Gwozdowski"

Budynki wysokie - w dążeniu do zeroenergetyczności DOI:10.15199/33.2015.07.33


  Idea budownictwa zeroenergetycznego bardzo szybko znalazła zastosowanie w realizacji bardziej prestiżowych inwestycji. Celemstało się zaprojektowanie budynków o wielkiej powierzchni użytkowej, takich jak wysokie biurowce czy hotele, w pełni wykorzystujących technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zastosowanie takich rozwiązań w budynkach wysokich, których fasady mają ogromne powierzchnie, stworzone do pozyskiwania energii słonecznej, a możliwości zlokalizowania turbin pozyskujących energię z wiatru są bardzo duże, było oczywistą konsekwencją postępu technologicznego. Wykorzystanie w budynkach wysokich rozwiązań stanowiących podstawę budownictwa zrównoważonego nie oznacza jednak wyłącznie projektowania i wznoszenia nowych obiektów. Bardzo ciekawe rozwiązania zastosowano w budynku wysokim w Manchesterze. Wzniesiony na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku obiekt CIS Tower (Co-operative Insurance Tower) poddawany był przez lata wielu naprawom związanym z wadliwym systemem elewacyjnym, którego elementy zaczęły odpadać od żelbetowej konstrukcji już sześć miesięcy po ukończeniu budowy. Dopiero w 2004 r. zdecydowano się dokonać całkowitej renowacji tego budynku, a projekt zakładał wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu pozyskania energii ze źródeł odnawialnych. Prace zostały ukończone w 2006 r. Budynek zyskał nie tylko nową "twarz" (fotografia 1), ale również stał się zdecydowanie bardziej oszczędny i przyjazny środowisku. Wśród podstawowych technologii zastosowanych w CIS Tower należy wymienić przede wszystkim największą w tamtym czasie w Europie pionową fasadę z modułami fotowoltaicznymi. W całym budynku zainstalowano łącznie 7244 moduły 80W, głównie na elewacji środkowej wieży. Na dachu znalazły natomiast miejsce 24 turbiny wiatrowe. Dzięki takim rozwiązaniom CIS Tower jest w stanie wyprodukować w ciągu roku tyle energii, ile zużywa przeciętny dom jednorodzinny [...]

Zabezpieczanie żelbetowych obiektów inżynierskich metodą hydrofobizacji DOI:10.15199/33.2017.04.10


  Beton jest niezmiennie jednym z najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych, również w przypadku konstrukcji mostów, estakad czy wiaduktów. Wraz z upływem lat, niezwykle ważnym problemem staje się degradacja betonu, która może przyspieszać korozję stali zbrojeniowej i drastycznie obniżać nośność konstrukcji. W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania hydrofobizacji wgłębnej do naprawy żelbetowych obiektów inżynierskich. Przedstawiono korzyści wynikające z właściwego zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych przed niszczącym oddziaływaniem promieniowania UV, szkodliwych gazów czy postępującą korozją chlorkową, zwłaszcza w przypadku budowlimostowych.Wskazano również na potrzebę kalkulacji kosztów realizacji inwestycji wraz z przewidywanymi kosztami utrzymania obiektu oraz duży udział kosztów obsługi logistycznej w całkowitych kosztach prac naprawczych. Słowa kluczowe: żelbet, hydrofobizacja, degradacja, korozja.Naprawa obiektów inżynierskich, zwłaszcza konstrukcji mostowych, to kosztowne przedsięwzięcie, którego realizacja, w zależności od stopnia degradacji elementów konstrukcyjnych, jest skomplikowana i relatywnie czasochłonna. Zamknięcie kluczowych przepraw generuje koszty pośrednie związane z utrudnieniem ruchu (konieczne jest zaplanowanie i przygotowanie objazdów), a nowe trasy są często nieprzystosowane do zwiększonego natężenia ruchu. To prowadzi do powstania kolejnych uszkodzeń i utrudnień w ruchu. Można zatemstwierdzić, żemaksymalne możliwe wydłużenie okresu eksploatacji obiektów inżynierskich powinno stać się celem wszystkich uczestników procesu budowlanego, poczynając od inwestorów, którymi najczęściej są jednostki samorządowe lub centralne, a na wykonawcy kończąc. Problemem są zwłaszcza znaczne koszty obsługi logistycznej naprawy obiektów inżynieryjnych [6, 10].Aspekt ekonomiczny nie jest zresztą jedynym, pod jakimnależałoby rozpatrywać konieczność napraw obiektów inżynieryjnych. Bardzo częst[...]

 Strona 1