Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Konrad Karolewicz"

METODY REALIZAJI USŁUGI REJESTRU TREŚCI DLA SIECI ICN/CAN DOI:10.15199/59.2015.8-9.53


  Rejestr treści jest jednym z kluczowych elementów sieci ICN/CAN, który przechowuje informacje o wszystkich opublikowanych materiałach i lokalizacjach dostępnych replik, a także udostępnia te informacje w procesie obsługi żądania pobrania treści. Ze względu na ogromną liczbę dostępnych materiałów, opracowanie efektywnej realizacji usługi rejestru treści jest ważnym zadaniem projektantów sieci ICN/CAN. W artykule zaproponowano i przebadano nowe rozwiązania dla realizacji usługi rejestru treści bazujące na architekturach DONA (Data Oriented Network Architecture) oraz DHT (Distributed Hash Tables), w których dodatkowo wykorzystano pamięć podręczną. Przeprowadzone badania symulacyjne pozwoliły ocenić cechy proponowanych rozwiązań oraz porównać ich efektywność. 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach w sieci Internet obserwujemy znaczący wzrost ruchu (nawet do 70%) związanego z przekazem treści multimedialnych, tj. filmy wideo, muzyka. Główną przyczyną tego wzrostu jest rozwój dedykowanych systemów dystrybucji treści, tj. CDN, NetFlix, jak również usług udostępniania treści, tj. You- Tube, Facebook, które umożliwiają użytkownikom publikowanie w sieci własnych materiałów multimedialnych [1]. Jednakże, sieć Internet nie była projektowana dla zapewnienia efektywnego przekazu takiego ruch. Z tego względu, rozpoczęto prace badawcze nad nowymi rozwiązaniami, które są nazywane sieciami zorientowanymi na przekaz informacji ICN (Information Centric Networks) [2] lub treści CAN (Content Aware Networks) [3]. Zasadniczym celem sieci ICN/CAN jest: i) zaoferowanie użytkownikom jednolitego dostępu do opublikowanych materiałów, który będzie niezależny od fizycznej lokalizacji replik treści; ii) zapewnienie efektywnego dostarczenia żądanej przez użytkownika treści biorąc pod uwagę wymagania dotyczące jakości przekazu oraz efektywnego wykorzystania zasobów sieci i serwerów treści. Jednym z kluczowych elementów sieci ICN/CAN jest rejestr treści, k[...]

 Strona 1