Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Kaczorowski"

Warstwy chitozanowe osadzone elektroforetycznie jako potencjalne powłoki przeciwporostowe DOI:10.15199/28.2015.6.36


  Chitosan films deposited by electrophoresis as potential antifouling coatings An important issue in the exploitation of water constructions is to protecting them against fouling lichens, algae or fungi. The most commonly used method of hedging should be covered with antifouling paints with the addition of special chemicals such as toxic copper compounds, tin compounds or biocides. Promising ecological alternative for this type of applications are chitosan coatings, stable in an aqueous environment and reducing the friction. The paper presents preliminary research on this type of coating deposition electrophoretic method. Received chitosan coating, with good stability in the water, that evenly cover the sample. Key words: antifouling, chitosan, electrophoresis, SEM, contact angle, LM, STEM. Ważnym zagadnieniem w eksploatacji konstrukcji wodnych jest zabezpieczenie ich przed porastaniem porostami, algami lub grzybami. Do najczęściej stosowanych metod zabezpieczających należy malowanie farbami antyporostowymi z dodatkiem specjalnych chemikaliów, takich jak toksyczne związki miedzi, związki cyny lub biocydy. Obiecującą ekologiczną alternatywą do tego typu zastosowań są powłoki chitozanowe, stabilne w środowisku wodnym oraz zmniejszające tarcie. W pracy przedstawiono wstępne badania nad osadzaniem tego typu powłok metodą elektroforetyczną. Otrzymano powłoki, równomiernie pokrywające próbkę, chitozanowe o dobrej stabilności w wodzie. Słowa kluczowe: elektroforeza, chitozan, powłoki antyporostowe, SEM, kąt zwilżania, mikroskopia świetlna, STEM.1. WPROWADZENIE Problem z porastaniem na statkach w wodach morskich dotyczy wszystkich zanurzonych elementów. Pokrywanie kadłubów statków powłokami antyporostowymi jest jedną z najważniejszych i najczęstszych prac wykonywanych przed wodowaniem łodzi, ponieważ chroni przed porastaniem algami i grzybami, a co za tym idzie korozją. Kadłuby łodzi są pokrywane najczęściej farbami antyporostowymi z dodatkiem su[...]

 Strona 1