Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Damian Obidowski"

Sterowanie przepływem jako narzędzie dla zwiększenia efektywności sorbera przepływowego DOI:10.15199/62.2017.7.31


  Zanieczyszczenia rtęcią, początkowo traktowane jako problemy lokalne, stały się ostatnio problemem globalnym. Pomimo faktu, że rtęć jest obecna w środowisku w ilościach śladowych, ze względu na jej toksyczność i zdolność do włączania się w różne cykle środowiskowe, tworzy ona poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia. Pojawiły się i pojawiają nowe koncepcje ochrony środowiska przed emitowanymi z procesów technologicznych składnikami gazów spalinowych. Dla energetyki istotnymi stały się badania nad technologiami pozwalającymi na redukcję tlenków azotu, usuwanie związków siarki, wychwytywanie ditlenku węgla ze spalin. Najnowsza koncepcja ochrony środowiska dotyczy zmniejszenia emisji rtęci. W Polsce procesy spalania węgli dla potrzeb energetycznych stanowią jedno ze źródeł emisji rtęci1-14). Wiele procesów technologicznych wymaga ciągłego procesu sorpcji. Mają wtedy zastosowanie systemy, w których medium przepływa przez przestrzeń wypełnioną sorbentem w dowolnym układzie. Stanowi to układ przepływowy, dla którego parametry przepływu mogą mieć istotne znaczenie dla procesu sorpcji. Wychwyt substancji jest efektywny tylko wtedy, gdy prędkość przepływu pozwala na dyfuzję substancji do powierzchni sorbującej lub gdy prędkość jest na tyle duża, że zachodzi przepływ turbulentny. W takim przypadku wirowość przepływu wymusza ciągłe mieszanie się strug i umożliwia transport substancji w pobliże powierzchni sorbującej. Na przykładzie przepływowego sorbera rtęci zaprezentowana zostanie możliwość wykorzystania metod numerycznej mechaniki płynów w celu zwiększenia efektywności jego działania15-17). Analiza parametrów przepływu pozwala na odpowiednie kształtowane geometrii elementów (nośników sorbentu) sorbera, turbulizację przepływu i tym samym na intensyfikację procesu sorpcji. Celem prezentowanych badań była ewaluacja sprawności sorpcji przez azotonasiarczaną blachę stalową w procesie wychwytu rtęci gazowej ze strumienia gazu. Sprawn[...]

 Strona 1