Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Bandel"

Zmiany w normie dotyczącej beziskiernikowych ograniczników przepięć prądu przemiennego powyżej 1 kV DOI:10.15199/74.2017.1.2


  Nowa wersja normy PN-EN 60099-4:2015-01 została wprowadzona przez Polski Komitet Normalizacyjny w styczniu 2015 r. Norma wniosła sporo nowych zapisów i ukierunkowała próby na ogranicznikach przepięć w stronę ich wytrzymałości energetycznej. Ze starej normy zostały usunięte pewne testy i zastąpione innymi. Nowa norma - jak każdy tego typu dokument - ma obowiązywać od 4 sierpnia 2017 r. Norma zastąpiła stare wydanie z 2009 r. (PN-EN 60099-4:2009). Nowe podejście Analizując normę, już na początku, znajduje się ważna informacja o innym niż dotychczasowy, podziale ograniczników przepięć. Otóż znikają klasy rozładowania linii, a w zamian za to norma wprowadziła podział na 6 rodzajów ograniczników, chociaż podział jest ukierunkowany na wytrzymałości energetyczne poszczególnych typów (tab. I). Norma (tab. I) wprowadza też nowe parametry, są to: - Qrs [C] - powtarzalność przepływu ładunku - maksymalna charakterystyczna zdolność przepływu ładunku w formie pojedynczego lub grupowego przepięcia, który przepływa przez ogranicznik bez uszkodzenia mechanicznego ani nieakceptowanej degradacji elektrycznej warystorów, - Wth - znamionowa energia cieplna - maksymalna charakterystyczna energia [kJ/kV] Ur, która ma być pochłonięta przez ogranicznik lub sekcję ogranicznika w ciągu 3 min w trakcie próby regeneracji termicznej bez spowodowania rozbiegania termicznego, - Qth [C] - znamionowy ładunek cieplny - maksymalny właściwy ładunek, który ma być przeniesiony przez ogranicznik lub sekcję ogranicznika w ciągu 3 min w trakcie próby regeneracji termicznej bez spowodowania rozbiegania termicznego. W zakresie prób typu, dwa testy zostały usunięte: - próba wytrzymałości na udar prostokątny, - pomiar wyładowań niezupełnych (wykorzystuje się obecnie pomiar wnz z prób wyrobu, które są przeprowadzane na każdym egzemplarzu ograniczników przepięć). W tab. II zestawiono próby typu obowiązujące w nowej normie. Główne różnice pomiędzy nową a poprzednią wers[...]

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Dr inż. Piotr Korycki (1939-2016) DOI:

Czytaj za darmo! »

Urodził się tuż przed wybuchem II wojny światowej 30 czerwca 1939 r. w Warszawie. Ojciec Feliks był inżynierem mechanikiem pracującym w Zakładach Lotniczych na Okęciu. Matka Florentyna, z domu Mendrygał, zajmowała się gospodarstwem domowym i wychowaniem Piotra i starszej o 5 lat Krystyny. Rodzina przeniosła się ze stolicy do podwarszawskiego osiedla Michałowice w czerwcu 1937 r. W latach 1945-1952 Piotr Korycki uczęszczał do miejscowej szkoły podstawowej, następnie ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie k. Warszawy. Egzamin maturalny zdał w 1956 r. W tym samym roku rozpoczął studia tec[...]

 Strona 1