Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Osuchowska"

Wpływ ukształtowania powierzchni na zwilżalność powłok Zn-Cr DOI:10.15199/62.2019.4.23


  Badając powłoki o właściwościach hydrofobowych lub hydrofilowych ocenia się przede wszystkim ich zwilżalność. Jest to bardzo ważna cecha zarówno w przyrodzie, jak i w życiu codziennym. Ostatnio środowiska naukowe i przemysł zaczęły szeroko interesować się materiałami hydrofobowymi, a w szczególności superhydrofobowymi ze względu na ich znaczenie dla badań podstawowych i potencjalnych zastosowań (np. przemysł gospodarstwa domowego, budowlany, elektroniczny). Podstawowym ich działaniem jest ochrona przed zwilżaniem wodą, a w konsekwencji również przed korozją, ale nie tylko. Są to często powierzchnie o charakterze samoczyszczącym, czyli takie, do których nie przylegają brud, kurz czy błoto, i w konsekwencji chronią pokryty element przed zabrudzeniem i zamoczeniem1-12). Wielkością określającą zwilżalność jest kąt zwilżania, czyli kąt utworzony przez powierzchnię próbki i płaszczyznę styczną do powierzchni kropelki cieczy na granicy styku obu faz1). Im większy jest kąt zwilżania, tym dana powierzchnia słabiej oddziałuje z cząsteczkami wody, gdyż cechuje się ona coraz mniejszą energią swobodną. W związku z tym powierzchnie o kącie zwilżania 90-150° określane są jako powierzchnie hydrofobowe, a powyżej 150° jako superhydrofobowe. Na takiej powierzchni nie tworzy się warstewka hydratacyjna. Właściwości hydrofobowe wykazują substancje niepolarne. Jeśli kąt zwilżania jest mniejszy niż 90°, to powierzchnie materiałów są hydrofilowe, czyli adsorbują cząsteczki wody. Zwilżalność powierzchni zależy przede wszystkim od jej właściwości chemicznych i struktury. Wykazano, że odpowiedni wzrost powierzchni o małej energii, w wyniku ukształtowania powierzchni, np. wytworzenia odpowiedniej chropowatości, będzie prowadzić do uzyskania lepszych właściwości Fig. 1. Scheme of the Wenzel model (A), the Cassie-Baxter model (B) and the surface with superhydrophobic properties (C)4) Rys. 1. Schemat modelu Wenzela (A), modelu Cassiego i Baxtera (B) i powier[...]

 Strona 1