Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Symanowicz"

Rutwica wschodnia (Galega orientalis Lam.) jako potencjalna roślina energetyczna DOI:10.15199/62.2019.1.4


  W ostatnich latach w całej Europie obserwuje się duże zainteresowanie nowymi gatunkami roślin uprawnych, w tym również roślinami energetycznymi1-3). Prowadzone w środkowowschodniej Polsce badania dotyczące adaptacji rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.), rośliny pochodzącej z Kaukazu, wskazały na wielokierunkowość jej uprawy4, 5). Może być ona uprawiana na paszę dla zwierząt w formie zielonki, kiszonki, suszu, siana oraz koncentratu białkowego6). Jest to roślina wieloletnia, bobowata (uprawa nawet 16-18 lat), bogata w makro- i mikroelementy7, 8). W badaniach przeprowadzonych na Podlasiu z wykorzystaniem izotopu 15N określono duże możliwości biologicznej redukcji azotu z atmosfery (380 kg/ha) przez rutwicę wschodnią. Wstępne badania wykazały również możliwość jej uprawy jako rośliny energetycznej7). Założenia Pakietu Klimatycznego UE z 17 grudnia 2008 r. wskazują, że do 2020 r. kraje członkowskie powinny osiągnąć 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych. Poszerzenie gamy polowych wieloletnich roślin uprawnych na cele energetyczne jest konieczne i jak najbardziej celowe. Wprowadzenie dodatkowej rośliny, oprócz miskanta cukrowego i olbrzymiego (Miscanthus sacchariflorus, Miscanthus × giganteus), wierzby krzewiastej (Salix spp.) oraz ślazowca pensylwańskiego (Sida 98/1(2019) 49 Table 1. The chemical properties of the soil on which eastern galega (Galega orientalis Lam.) was cultivated Tabela 1. Właściwości gleby, na której uprawiano rutwicę wschodnią (Galega orientalis Lam.) Rok badań pHKCl Ntot. Ctot. N-NH4 N-NO3 P K Mg g/kg mg/kg 1. 6,03 2,08 35,7 29 180 75 132 42 2. 6,17 2,01 32,1 26 192 78 138 47 3. 6,65 1,66 31,5 25 220 80 140 50 4. 6,60 1,73 31,3 24 223 81 144 53 5. 6,53 1,61 30,9 25 215 80 143 48 hermaphrodita)9), jest wskazane, gdyż umożliwia zwiększenie produkcji biomasy dzięki wiązaniu N2 z atmosfery. Dodatkową korzyścią jest możliwość wykorzystania w rolnictwie popiołu ze spalania biomasy jako środka wapnu[...]

 Strona 1