Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Konrad Strzelecki"

Ocena efektywności impregnacji preszpanów różnej gęstości estrami i olejem mineralnym z użyciem efektu podciągania kapilarnego DOI:10.15199/74.2019.2.2


  Transformatory energetyczne są jednymi z najważniejszych urządzeń w systemie elektroenergetycznym, służąc do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w wysokonapięciowych trójfazowych sieciach elektroenergetycznych oraz z tych sieci do sieci średniego i niskiego napięcia. Większość ogólnej liczby produkowanych transformatorów energetycznych we wszystkich zakresach napięć i mocy stanowią tzw. transformatory olejowe. Podstawą budowy ich układu izolacyjnego są współpracujące ze sobą izolacja ciekła i stała. W pierwszym przypadku obok zapewnienia wytrzymałości elektrycznej kanałów olejowych oraz poprawy wytrzymałości elektrycznej komponentów izolacji stałej, ciecz dielektryczna powinna spełniać wiele dodatkowych, istotnych dla poprawnej pracy transformatora funkcji. Wśród nich wymienić należy: efektywne odprowadzanie ciepła z uzwojeń transformatora (funkcja chłodząca), ochronę izolacji stałej przed dostępem tlenu (w efekcie ograniczenie procesu starzenia) czy pośrednio pełnioną funkcję diagnostyczną (ocena stanu technicznego transformatora na podstawie pomiarów właściwości fizyko-chemicznych i dielektrycznych wypełniającej transformator cieczy). Wobec powyższego niezmiernie istotne jest, by w procesie produkcji urządzenia, jakim jest transformator, zadbać o prawidłowy dobór procesu suszenia i impregnacji jego izolacji stałej, tak by czas eksploatacji transformatora mógł być jak najdłuższy [3, 13]. W przypadku oleju mineralnego, jako cieczy dielektrycznej w transformatorze, fabryki mają wieloletnie doświadczenie w procesie produkcji, zapewniając optymalny dobór parametrów procesu impregnacji [12]. Odmienną sytuacją są jednak ciecze alternatywne dla oleju mineralnego (estry syntetyczne, naturalne i mieszane), których parametry fizyko-chemiczne różnią się od analogicznych parametrów oleju mineralnego, wpływając na proces impregnacji izolacji stałej i zmuszając producentów do opracowania procedur dostosowanych specjalnie do now[...]

 Strona 1