Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Stilger-Szydło"

Historia Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej DOI:10.15199/33.2015.10.01


  Wydział Budownictwa Lądowego iWodnego, który jest jednym z czterech pierwszych wydziałów stanowiących fundament PolitechnikiWrocławskiej, obchodzi w bieżącym roku 70. rocznicę powstania. Zbiega się ona w czasie z obchodami siedemdziesięciu lat istnienia PolitechnikiWrocławskiej.Wartykule przedstawiono krótko historięWydziału, jego aktualną strukturę organizacyjną, rozwój działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i technicznej oraz współpracy międzynarodowej.Obchodzone w 2015 r. siedemdziesięciolecie Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego łączy się z jubileuszem 70 lat działalności Politechniki Wrocławskiej, powołanej w sierpniu 1945 r., głównie dzięki zaangażowaniu pracowników naukowych nieistniejącej już Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie [1, 4, 6]. Wydział Budownictwa Lądowego iWodnego wywodzi się zWydziału Budownictwa utworzonego postanowieniem władz 24 sierpnia 1945 r., jednego z czterech pierwszych wydziałów istniejących w momencie rozpoczęcia działalności PolitechnikiWrocławskiej. Pierwszymi zajęciami na Wydziale były wykłady: z matematyki poprowadzony 15 listopada 1945 r. przez prof. dra Władysława Ślebodzińskiego oraz z przedmiotu kierunkowego - materiały budowlane, wygłoszony przez dra Mieczysława Zacharę 20 listopada 1945 r. Po powołaniu Wydział składał się wówczas z dwóch Oddziałów: Architektury oraz Inżynierii Lądowej iWodnej, a od 1949 r. obydwa Oddziały przekształciły się w samodzielneWydziały. Z Oddziału Inżynierii Lądowej i Wodnej powstał Wydział Inżynierii z Oddziałami LądowymiWodnym, który w 1954 r. zmienił nazwę na Wydział Budownictwa Lądowego. Ta nazwa utrzymała się do 1990 r., w którym zmieniono ją na obecną - Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego. Struktura i organizacja Wydziału Historia Wydziału do 1996 r. została szczegółowo opisana w artykule prof. Kazimierza Czaplińskiego zamieszczonym w Inżynierii i Budownictwie [2] oraz w Księdze 50-lecia Wydzia[...]

 Strona 1