Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jozef BÁRTA"

The analysis of properties and forming of laser welded superduplex steel SAF 2507 DOI:10.15199/24.2015.9.10


  The paper is focused on analysis of basic material (superduplex steel SAF 2507) formability and on analysis of laser welded semiproducts formability. The formability is evaluated by tensile test and Erichsen cupping test of test samples without weld and welded test samples. There are also mentioned results of cup test for determination of maximum drawing degree. Artykuł zawiera analizę podstawowaych właściwości materiałowych i odkształcalności stali superduplex SAF2507 oraz półwyrobów w postaci wsadów spawanych laserowo z niej wykonanych. Odkształcalność dla próbek ze spoiną i bez spoiny oceniono w oparciu o próbę jednoosiowego rozciągania i próbę tłoczności metodą Erichsena. W pracy wykorzystano zaprojektowany przez autorów zestaw narzędzi do próby miseczkowania, w której określono maksymalny stopień odkształcenia dla badanych materiałów. Key words: laser welded steel formability, laser welded semiproducts forming, superduplex steel, Erichsen cupping test Slowa kluczowe: wsady spawane laserowo, odkształcalność stali spawanych laserowo, stale superduplex, stal SAF 2507, próby tłoczności, próba Erichsena, kształtowanie półwyrobów spawanych laserowo.Introduction. The austenitic corrosion resistant steels are widely used in many areas of industry as power engineering, chemical engineering, food indus- try, etc.. They are mostly used as formed welded semi products or welded formed parts. The high corrosion resitance in weld is required. Therefore this paper is fo- cused on study of welding processes influence on form- ability of SAF 2507 superduplex steel. Analysis of properties and formability of basic material. The properties and formability of SAF 2507 superduplex steel were evaluated on the basis of tensile test and Erichsen cupping test results. The mechanical properties guaranteed by producer of given steel are: - yield strength Rp0,2 ≥ 550 MPa, - tensile strength Rm = 800÷100[...]

 Strona 1