Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Bartkiewicz"

Zawory OPW - jak to z nimi jest - kto powiedział "król jest nagi..." DOI:


  Niejednokrotnie przez ostatnich kilkunascie lat mówiło sie na rynku, ze zawory OPW nie spełniaja wymogów uzytkowania na stacjach paliw, jednak nigdy nie został skierowany przeciw nim zaden oficjalny zarzut. Zmieniło sie to w 2015 r. Podczas kontroli stacji paliw nalezacej do jednego z duzych koncernów, wykonywanej przez Panstwowa Inspekcje Pracy w Krakowie, ujawniono wówczas - jak mówi protokół kontroli - ze "kontrolowany zawór nie spełniał zasadniczych wymagan rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 22 grudnia 2005. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i systemów ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203) implementujacego do prawodawstwa krajowego wymagania dyrektywy 94/9/WE". W protokole napisano równiez, ze "z uwagi na fakt, ze wyrób posiadał niezgodnosci z zasadniczymi wymogami, do przedstawiciela producenta skierowano pismo celem poinformowania strony o ujawnionych niezgodnosciach wyrobu, zawierajace wnioski zobowiazujace do usuniecia niezgodnosci lub wycofania wyrobu z uzytku". Była to kontrola w ramach nadzoru rynku zlecona przez Urzad Ochrony Konsumenta i Konkurencji, czyli organ nadzoru rynku. Sprawa wciaz jest w toku, gdyz wobec producenta maja byc wyciagniete konsekwencje, jednakze ten sprawnie unika formalnego kontaktu z polskimi urzedami. Mimo to orzeczenie jest dla inspektorów dokumentem wiazacym, jednoznacznie orzekajacym o niedostosowaniu zaworów OPW do uzytku na stacjach paliw i na podstawie tego orzeczenia owe zawory nie powinny byc odbierane przez urzedy i straz pozarna. Jakie niezgodnosci wykryła kontrola Były dwie najwazniejsze niezgodnosci. Pierwsza to nieprawidłowe oznakowanie urzadzenia stwierdzajace, ze jest to zabezpieczenie dla warunków deflagracji, czyli przerywacz płomienia dla warunków stacji paliw, i podajace przepustowosci urzadzania, dodatkowo nie majace kilku wymaganych elementów znakowania, a druga - nieprawnie w[...]

 Strona 1