Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"CZUBAJEWSKI"

ODZYSK WANADU Z ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH - PRZEGLĄD LITERATURY DOI:10.15199/67.2019.6.3


  WSTĘP Wanad jest metalem zewnętrznoprzejściowym o liczbie atomowej 23. Krystalizuje w układzie regularnym, typ sieci - przestrzennie centrowana. Ma mniejszą gęstość niż żelazo (6,11 g·cm-3), ale wyższą temperaturę topnienia - 1929°C. Jego właściwości mechaniczne w dużym stopniu zależą od czystości. Domieszki takie jak O, C, N, H powodują zwiększenie właściwości wytrzymałościowych (np. wytrzymałości na rozciąganie ze 180 do 450 MPa) i zmniejszenie plastycznych (wydłużenia z 40 do 10%). Po przekroczeniu ich granicznej rozpuszczalności w sieci krystalicznej wanadu tworzą się fazy pośrednie: azotki, węgliki i wodorki [9]. W związkach chemicznych wanad występuje na II, III, IV lub V stopniu utlenienia. Jest odporny na działanie rozcieńczonych kwasów: siarkowego, solnego, ortofosforowego i roztworów alkalicznych. Ulega natomiast roztwarzaniu w kwasie azotowym i fluorowodorowym. Jest dość odporny na korozję w wodach naturalnych - słodkich i słonych [9]. Wanad ze względu na swoje unikatowe właściwości elektrochemiczne znalazł również zastosowanie w przemyśle energetycznym. Baterie wanadowe mogą stanowić alternatywę dla baterii litowo-jonowych [37]. Pilotowe instalacje o mocy 200 kWh/ 400 kWh są już badane w Szwajcarii [4]. Wanad w technice jest stosowany przede wszystkim jako dodatek stopowy wprowadzany do stali. Dzięki dużemu powinowactwu do węgla, zapobiega rozrostowi ziarn austenitu. W stalach narzędziowych, zwłaszcza stosowanych do pracy na gorąco, wanad hamuje proces zmniejszania twardości podczas odpuszczania, jednocześnie zwiększając zakres występowania twardości wtórnej. W mikrostrukturze stali szybkotnących, zawierających duże stężenie wanadu, występują wydzielenia węglika VC, zwiększającego ich twardość i odporność na zużycie w warunkach tarcia [21]. Wanad stanowi również ważny dodatek wprowadzany do stopów tytanu. Należy do pierwiastków stabilizujących fazę -Ti. Stopy o największym znaczeniu praktycznym zawierają[...]

 Strona 1