Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Palmowski"

SYSTEM DO KOREKCJI I ŁĄCZENIA PROJEKCJI WIELKOFORMATOWYCH DOI:10.15199/13.2019.5.3


  System do korekcji i łączenia projekcji wielkoformatowych skupia się na umożliwieniu użytkownikowi korzystania z dwóch projektorów do wyświetlenia jednego, spójnego obrazu. System nie stawia wymagań co do odpowiedniego ustawienia projektorów. Oznacza to, że użytkownik nie musi przejmować się tym, aby projektory znajdowały się w precyzyjnie określonych odległościach od siebie oraz wysokościach. Wystarczające jest aby obszary projekcji były sąsiednie. Im większe są różnice w położeniu, to obszary projekcji będą mniejsze. Projektory mogą także być ustawione pod kątem do ekranu. O sposobie w jaki projektory zostały ustawione oraz o perspektywie użytkownika system jest informowany przez obraz ze specjalnej kamery. Na jego podstawie wykrywane są wszelkie zniekształcenia i niedokładności, a następnie wykonywane są odpowiednie korekty. Efektem działania programu są obrazy z projektorów wolne od zniekształcenia trapezowego, wyświetlane na tej samej wysokości i stykające się ze sobą krawędzią. Przykładowy układ początkowy wraz z układem po wykonaniu korekty widoczne są na poniższych obrazach. ŚRODOWISKO TESTOWE Dla potrzeb omawianego systemu zostało stworzone środowisko testowe składające się z wirtualnych projektorów oraz wirtualnej kamery. OBSŁUGA PROJEKTORÓW Zaprojektowany i zaimplementowany system przystosowany jest zarówno do obsługi rzeczywistych projektorów, jak i ich symulacji. Odpowiada za to ten sam komponent, który w zależności od potrzeb przełączany jest w odpowiedni tryb. Otrzymany obraz z kamery jest następnie poddawany przekształceniom, których parametry są również otrzymywane od komponentu sterującego. Dostępne przekształcenia to: - Przesunięcie obrazu - Obcięcie obrazu - Modyfikacja perspektywy Kluczowa w wykonywaniu przekształceń jest ich kolejność. Najpierw obraz jest przesuwany, następnie przycinany, a na końcu modyfikowana jest jego perspektywa. W przypadku modyfikacji tej kolejności wynik końcowy mógłby [...]

 Strona 1