Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam Dobkowski"

SPOSÓB REALIZACJI SZEROKOPASMOWEJ ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ W ZAKRESIE KF DOI:10.15199/13.2019.5.2


  Dalekosiężna łączność radiowa KF użytkowana jest w wojskowych systemach łączności od początku lat 20 XX wieku. Szczyt jej wykorzystywania dla celów dowodzenia i kierowania przypadł na okres II Wojny Światowej i początek tzw. Zimnej Wojny [1]. Wraz z pojawieniem się łączności satelitarnej (SATCOM) w latach 60 XX wieku i jej rozwojem w kolejnych latach, nastąpiło stopniowe zmniejszanie roli dalekosiężnej łączności radiowej KF. Głównymi czynnikami wypierania dalekosiężnej łączności krótkofalowej była większa przepustowość łącza oraz względna łatwość nawiązania i utrzymania łączności z wykorzystaniem satelity. Z drugiej strony rozwój technologii w zakresie walki elektronicznej (WE) oraz niemożliwość pełnego pokrycia powierzchni Ziemi sygnałem satelity (Satellite Denied Environment) stanowią przesłankę dla występowania rejonów nieobsługiwanych przez łączność satelitarną, tzw. obszarów z wykluczeniem dostępu do satelity (Anti-Access Area-Denial (A2AD) environments), w których łączność satelitarna jest praktycznie niemożliwa [1]. Istnieje zatem naturalne ograniczenie wyznaczające zakres stosowania łączności satelitarnej, a tym samym zakres dalszego stosowania dalekosiężnej łączności radiowej KF. Duże znaczenie dla ustalenia zakresu stosowania łączności radiowej KF ma również stały rozwój tej techniki łączności. W szczególności istotne znaczenie miało wdrożenie koncepcji automatycznego zestawiania połączenia ALE, które znacznie ułatwia nawiązywanie i utrzymanie łączności radiowej KF. SPECYFIKA ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ W ZAKRESIE KF Łączność w zakresie KF nieodłącznie związana jest z jonosferą, górną warstwą atmosfery (od 50 do około 460 km) powstałą na wskutek oddziaływania Słońca. Jonosfera nie jest tworem jednorodnym i stabilnym. Główne warstwy jonosfery zostały pokazane na rys. 1. Fale zakresu KF oddziałują z jonosferą w sposób jak pokazano na rys.2. Dla łączności krótkofalowej górną granicą stosowanych częstotliwości jest maksyma[...]

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PROCES PLANOWANIA FALOWEGO W ZAKRESIE KF WERYFIKACJA EKSPERYMENTALNA DOI:10.15199/59.2018.6.45


  1. WPROWADZENIE Opracowanie nowych sposobów kodowania i modulacji oraz opracowanie nowych waveformów wąskopasmowych pracujących w zakresie KF sprawiło, że transmisja danych może być realizowana z większą przepływnością niż w dotychczas eksploatowanych systemach łączności KF. Potencjalny wzrost przepływności nowo opracowanych urządzeń pracujących w zakresie KF pozwala na realizację nowych usług w tym usług opartych na protokole IP. Warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy systemów KF jest prawidłowa konfiguracja warstwy fizycznej, a szczególnie dobór częstotliwości pracy. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na zasoby widmowe w zakresie łączności KF wymusza opracowanie specjalistycznego oprogramowania pozwalającego efektywnie wykorzystać dostępne zasoby widmowe oraz możliwości oferowane przez nowoczesne środki radiowe pracujące w zakresie KF. Opracowane oprogramowanie jest niezbędne dla osób odpowiedzialnych za organizację łączności radiowej w zakresie KF i z uwagi na modułowy charakter powstałego oprogramowania może stanowić jeden z modułów systemu zarządzania systemem łączności radiowej (KF, UKF). 2. ZALECENIA STANDARYZACYJNE Współczesne radiostacje pracujące w zakresie KF w celu zapewnienia prawidłowej pracy oraz uodpornienia radiostacji na zakłócenia własne i celowe muszą mieć zaimplementowane szereg zaleceń standaryzacyjnych. Tab. 1. Zalecenia standaryzacyjne - łączność KF Nazwa zalecenia standaryzacyjnego Opis zalecenia standaryzacyjnego STANAG 4285: 75-3600 bps Modem KF do pracy rozsiewczej STANAG 4529: 75-1800 bps Modem KF do pracy w radiostacjach o paśmie mniejszym niż 3kHz STANAG 4415: 75 bps Modem KF do pracy w silnie zakłóconym środowisku STANAG 4539: 75-12800 bps Modem KF do pracy w systemach ARQ MIL-STD-188- 110A/B/C: 75-19200bps Modem KF do pracy w systemach ARQ STANAG 4538: 75-4800 bps Modem KF do pracy w systemach ARQ ALE2G zgodny z MILSTD- 188-141B App.[...]

 Strona 1