Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Duchna"

STANOWISKO PREZENTACYJNE AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ W SYSTEMIE KNX DOI:10.15199/13.2019.3.2


  Automatyzacja w dzisiejszych czasach przyjmuje coraz szerszą skalę. Zarówno w pracy, jak i codziennym życiu coraz częściej spotykamy się z urządzeniami, które zastępują wykonywane przez nas czynności, bądź nam je w znacznym stopniu ułatwiają. Jednym z rodzajów automatyzacji są systemy automatyki budynkowej, czyli skomputeryzowane sieci urządzeń, służące do sterowania, zarządzania oraz monitorowania znajdujących się w budynku instalacji. Obiekty wyposażone w taką instalację, zwaną "inteligentną", określane są mianem "inteligentny budynek". Systemy automatyki budynkowej pozwalają między innymi na sterowanie oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją. Dzięki automatyzacji wyżej wymienionych instalacji, zyskujemy nie tylko komfort w codziennym funkcjonowaniu, ale również możliwość zwiększenia wydajności energetycznej budynku. Rozwój technologii, spadek cen urządzeń elektronicznych oraz rosnące zainteresowanie inteligentnymi instalacjami przyczyniło się do powstania wielu systemów automatyki budynkowej. Jednym z nich, będącym na rynku od wielu lat jest system KNX. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć działanie tego systemu, oraz zaprezentować niektóre z jego możliwości na wykonanym stanowisku prezentacyjnym. Inteligentny budynek, jest to obiekt mieszkalny/biurowy/ przemysłowy, posiadający zintegrowany system zarządzania, który wiąże ze sobą niezależne instalacje oraz urządzenia. Dzięki temu każdy system posiada informacje o zmianie stanu innego, co umożliwia sterowanie oraz monitorowanie wszelkich zdarzeń zachodzących miedzy nimi. Takie rozwiązanie usprawnia funkcjonowanie budynku, zwiększa bezpieczeństwo, wpływa na oszczędność energii, ekologie, a przede wszystkim zwiększa komfort użytkowników. Instalacja może być sterowana z dowolnego miejsca w budynku, za pomocą np. znajdującego się na ścianie tabletu, czy nawet ze smartfona, który zawsze mamy przy sobie. Poprzez aplikacje, łącząc się z indywidualną si[...]

 Strona 1