Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"RUSLAN KUZEMKO"

WYKORZYSTANIE ŻUŻLA DO KONSERWACJI WYŁOŻENIA OGNIOTRWAŁEGO KONWERTORA TLENOWEGO DOI:10.15199/67.2019.2.1


  Wzrost wymagań i zaostrzenie przepisów dotyczących ochrony środowiska, jak również względy ekonomiczne eksploatacji urządzeń metalurgicznych, w tym konwerterów tlenowych i postęp w technologii wytapiania stali sprawiły, że producenci stali poszukują nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz podejmują działania usprawniające proces, mające aspekt recyklingu, co w konsekwencji ma obniżyć koszty generowane przez stalownię [10]. Utylizacja odpadów hutniczych oraz wtórne wykorzystanie tych materiałów jest jedną ze skutecznych metod pozwalających na wydłużenie pracy konwertora tlenowego. Jednym z głównych problemów hutniczych jest zużywanie się wyłożenia ogniotrwałego agregatów metalurgicznych. Wymurówka jest podstawowym elementem konstrukcyjnym, który generuje najwyższe koszty inwestycyjne. Warto zauważyć, że w ich skład wchodzą: koszty stosowanych materiałów ogniotrwałych, koszty napraw i wymiany, co w istotny sposób wpływa na całkowity koszt wytapiania stali [1]. W konwertorach tlenowych o pojemności 350 Mg grubość wymurówki stanowi 950-1200 mm, a jej zużycie na jeden wytop, wynosi do 1 mm. Do wykonania nowego wyłożenia ogniotrwałego huta potrzebuje 260-900 Mg kosztownych magnezytowych materiałów ogniotrwałych. Nakłady finansowe dla takiej inwestycji wynoszą ok. 1 mln dolarów, co znacząco wpływa na całkowite koszty produkcji stali [6, 9]. Biorąc pod uwagę wysokie koszty remontu i zakupu materiałów ceramicznych, stosuje się różnego typu metody zapobiegające lub konserwujące [1]. Najczęściej stosowanymi technikami są: torkretowanie i rozbryzgiwanie żużla konwertorowego pozostającego w piecu po wytopie. Odporność wymurówki konwertorów tlenowych w USA, Japonii, Chinach osiąga poziom 4-5 tys. wytopów bez potrzeby jej wymiany [6, 7, 8, 9, 11]. W przypadku Rosji oraz Ukrainy rekordowe wyniki t[...]

 Strona 1