Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Świdrak"

ZASTOSOWANIE SYMULATORA ZDARZEŃ DYSKRETNYCH DO STEROWANIA SIECIĄ SDN DOI:10.15199/13.2019.6.2


  Programowalne Sieci Komputerowe (ang. Software Defined Networks - SDN) są efektem rosnącego obecnie trendu na przenoszenie logiki działania i zarządzania wielu dziedzin życia na formę programową - na przykład radio programowalne, internet rzeczy itp. Takie podejście otwiera bardzo duże możliwości. Architektura i zamysł SDN polega na oddzieleniu warstwy sterowania i zarządzania od warstwy infrastruktury (danych). Model warstwowy (rys. 1) opiera się na trzech zasadniczych warstwach [3]: - Infrastruktury (ang. Infrastructure) odpowiadającej najniższej warstwie - sieci, w której pomiędzy przełącznikami SDN realizowany jest przepływ ramek sieciowych; - Sterowania (ang. Controll) - sterownika, który zarządza przełącznikami sterując pracą całej sieci zgodnie z usługą zarządzania siecią określoną przez aplikację (sterownik jest swoistym tłumaczem pomiędzy siecią a logiką aplikacji); - Aplikacji (ang. Application) - programu, który odpowiednio zarządza pracą sterownika, a przez to logiką całej sieci, określając odpowiednie przepływy i operacje wykonywane przez warstwę najniższą. Przełączniki SDN operują na tak zwanych tablicach przepływów. Każda ramka, którą otrzyma przełącznik przechodzi przez ścieżkę przetwarzania (ang. pipeline), podczas której poszczególne pola nagłówków są porównywane z wpisami w tablicach przepływu. Jeżeli żaden wpis nie pasuje do ramki - zostaje ona przesłana do sterownika za pomocą bezpiecznego kanału (ang. secure channel) [3]. Sterownik SDN łączy się z przełącznikami za pomocą interfejsu południowego (ang. south interface). Po nawiązaniu sesji OpenFlow otrzymuje od przełączników wiadomości o stanie sieci, w tym także ramki, które nie pasowały do żadnego wpisu w tablicy przepływów [3]. Zarządzaniem przez sterownik zdarzeniami z sieci (np. przetwarzaniem ramek) logicznie kieruje aplikacja, która wprowadza reguły zarządzania siecią, wykorzystując przy tym API sterownika wystaw[...]

 Strona 1