Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Markowska"

Rynek biomasy i biopaliw w Polsce

Czytaj za darmo! »

W związku z szybko rosnącymi cenami paliw kopalnych oraz z ochroną środowiska coraz większą rolę w zaopatrzeniu energetycznym zaczyna odgrywać energetyka niekonwencjonalna, a zwłaszcza odnawialne źródła energii (OZE), np. biopaliwa, a tym samym biomasa. Biomasa jest jednym z największych odnawialnych źródeł energii na świecie. Obecnie jej udział w światowym zużyciu energii stanowi ok. 11% [1[...]

Badania podstawowe w modelowaniu procesów hydrologicznych


  W artykule przedstawiono propozycję programu badawczego w zlewni doświadczalnej Stacji Badawczej w Mściwojowie w odniesieniu do ewolucji interpretacji powszechnie stosowanego podziału badań na dwie kategorie: badania podstawowe i badania stosowane. Podniesiono również kwestię nowych, interdyscyplinarnych badań w polskiej i światowej prasie naukowej. Program badawczy dla Mściwojowa ujęto w kontekście realizacji badań podstawowych prowadzonych w innych zlewniach badawczych Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.W modelowaniu procesów hydrologicznych w aspekcie inżynierii środowiska równorzędne znaczenie mają badania podstawowe oraz praktyka inżynierska. Stanowią one z reguły punkt wyjścia do badań stosowanych i są najczęściej niezbędnym etapem w algorytmie realizacji projektu o charakterze wdrożeniowym. W dziedzinie hydrologii ogólnej badania podstawowe służą dokładnemu poznaniu zjawisk i procesów. Relacje zachodzące w obiegu energii i materii, a także ich powiązania z procesami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, czym zajmuje się współczesna hydrologia, wymagają ciągle lepszego poznania zależności miedzy elementami klimatycznymi a procesami kształtującymi bilans wodny w odniesieniu do podstawowej jednostki hydrologicznej jaką jest zlewnia (Beven 2002, Kaczmarek, red. 1996 za Tokarczyk [2010]). Zważywszy (za Rao [1994]), że wszystkie nauki przyrodnicze, jak również hydrologia, są w ich najogólniejszej kwintesencji matematyką, można odnieść się do empiryzmu umiarkowanego, który rozróżnia matematykę czystą i stosowaną. Pogląd ten uważa twierdzenia matematyki czystej za twierdzenia a priori, przypisując im charakter sądów analitycznych, natomiast w matematyce stosowanej znajduje obok twierdzeń analitycznych także twierdzenia syntetyczne, uważając je za twierdzenia empiryczne [Ajdukiewicz, 1983]. Uogólniając i znacznie upraszczając powyższą myśl, mo[...]

Lody. Jakość czy ilość?


  Tegoroczna konferencja organizowana przez IBPRS Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi podjęła problem "Jakość czy ilość?". Odpowiedź na to pytanie okazała się niełatwa, tym bardziej wystąpienia i prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Otwarcia konferencji dokonała Elżbieta Polak, dyrektor IBPRS Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi. Następnie Piotr Kaźmir z fi rmy Palsgaard, producenta stabilizatorów i emulgatorów, nawiązując do tematyki prezentowanej na ubiegłorocznej konferencji w Spale, omówił wpływ i zachowanie emulgatorów i stabilizatorów na poszczególnych etapach produkcji lodów. W swoim wystąpieniu zaprezentował nowe nazwy już funkcjonujących na rynku emulgatorów/ /stabilizatorów. Nowe nazewnictwo tych produktów ułatwi klientom dopasowanie ich do rodzaju lodów. omówiła ofertę fi rmy dotyczącą słodzików, mieszanek witaminowo-mineralnych oraz błonników rozpuszczalnych. Na uwagę zasługuje fakt, że błonniki te są pozyskiwane ze środka ziarna, a nie ze słomy, co przejawia się wysoką rozpuszczalnością, nawet do 80% suchej masy. W grupie oferowanych produktów znalazły się również naturalne barwniki, których profi l przybliżył Filip Maleszka. Nostalgia, przywołanie starych dobrych czasów, odnajdywanie smaków pamiętanych z [...]

Bezpieczna żywność wysokiej jakości


  Konferencja organizowana przez IBPRS Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi w dniach 24-25 listopada 2011 r. poświęcona była bezpiecznej żywności wysokiej jakości. Troska o dobrą i bezpieczną żywność leży w interesie nas wszystkich, ponieważ wszyscy jesteśmy konsumentami. Swobodny przepływ bezpiecznej i dobrej dla zdrowia żywności to zasadniczy aspekt rynku wewnętrznego, w istotny sposób przyczyniający się do zdrowia i pomyślności konsumentów oraz mający znaczny wpływ na ich interesy społeczne i ekonomiczne. Wyzwaniem dla wszystkich producentów żywności jest zapewnienie lepszej jakości wyrobów przy zastosowaniu bezpiecznej technologii, stąd też wystąpienia i prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Miejscem spotkania był XVI-wieczny kompleks pała- Bezpieczna żywność wysokiej jakości cowy w Chlewiskach. Pałac Odrowążów Manor House Resort to centrum konferencyjne i Spa, otoczone dużym parkiem ze stawami i pomnikami przyrody. Konferencję otworzyła Elżbieta Polak, dyrektor IBPRS Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi. Następnie dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak z Poli-techniki Poznańskiej zaprezentował najnowsze trendy w transporcie żywności w kontrolowanej atmosferze, które były omawiane na 67 Posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Transportu Żywności w Genewie. Uczestnicy konferencji zostali zaznajomieni z wynikami prac Grupy i zmianami wprowadzonymi w międzynarodowej umowie ATP. Mogli także zapoznać się z najnowszym wzorem świadectwa ATP obowiązującym na terenie Unii Europejskiej i Rosji. Dalsza część prezentacji poświęcona została zagadnieniom związanym z wymaganiami stawianymi rejestrato[...]

Chłodnicze przetwórstwo owoców i warzyw


  Owoce i warzywa, w stanie świeżym, odznaczają się krótką trwałością przechowalniczą i nie nadają się do spożycia w długim okresie po zbiorze. W celu zachowania ich wysokiej jakości, zabezpieczenia przed utratą składników odżywczych oraz zmianami wyglądu, smaku i zapachu, poddaje się je utrwaleniu. W artykule zaprezentowano przegląd zagadnień technicznych dotyczących chłodniczego przetwórstwa owoców i warzyw. Na tym tle przedstawiono wybrane zagadnienia związane z technologiami stosowanymi przy zamrażaniu płodów rolnych. Polska na rynku europejskim od wielu lat jest znaczącym producentem owoców, warzyw i pieczarek. W produkcji i eksporcie truskawek, wiśni, porzeczek czarnych oraz jabłek przemysłowych nasz kraj jest w światowej czołówce. Ponad 50% produkcji owoców i ok. 30% warzyw jest kierowane do przemysłowego zagospodarowania [20]. Podstawowym celem przetwórstwa owocowo-warzywnego jest odpowiednia ochrona i szybkie przetworzenie surowca w produkt wysokiej jakości, dostępny przez cały rok. Rozwój współczesnych metod przetwórstwa i przechowalnictwa daje możliwość wyboru pomiędzy surowcem świeżym a przetworzonym, o wysokich wartościach żywieniowych i sensorycznych. Dominującym kierunkiem chłodniczego przetwórstwa owoców i warzyw jest ich zamrażanie i przechowywanie w tych warunkach. Surowiec Poza odmianą i związanymi z tym cechami morfologicznymi i organoleptycznymi surowców, duże znaczenie dla chłodniczego przetwórstwa ma jakość owoców i warzyw, w tym: stopień uszkodzeń, czystość mikrobiologiczna, świeżość, odpowiedni stopień dojrzałości, jednolitość i zawartość składników odżywczych. Niedojrzałe oraz przejrzałe surowce są bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne. Warzywa i owoce, ze względu na wysoką zawartość związków odżywczych i wody, stanowią doskonałą pożywkę dla rozwoju drobnoustrojów. Najczęściej spotykana mikroflora bakteryjna świeżych warzyw i owoców to drobnoustroje z rodzaju Pseudomonas i rodziny Enterobacteriaceae [[...]

Białka w lodach DOI:10.15199/65.2016.4. 3


  W artykule omówiono tradycyjne źródła białek w lodach oraz ich funkcje odżywcze i technologiczne. Przedstawiono także tendencje w stosowaniu zamienników białka pochodzących od różnych ssaków oraz roślinnych zamienników białkowych. Wybór zamienników białka mlecznego w lodach to nie tylko zmiana właściwości żywieniowych, ale także poszukiwania nowych funkcji technologicznych. Białka mają istotny wpływ na kształtowanie struktury i konsystencji wyrobu. W celu otrzymywania lodów z zamiennikami, porównywalnych w smaku i barwie do tych z tradycyjnym białkiem mlecznym, w procesie technologicznym należy uwzględnić właściwą ilość odpowiedniego stabilizatora, dodatek aromatu oraz zastosowanie barwnika.Obserwowane w ostatnich latach zmiany nawyków żywieniowych wpływają w znaczący sposób na producentów żywności w zakresie asortymentu, stosowanych składników i dodatków, a także opakowań. Tendencje te dotyczą także lodów. Spożycie lodów w Polsce to ok. 4 l/osobę. Dla porównania w Szwecji, Finlandii czy Norwegii, czyli krajach, w których panują jeszcze mniej sprzyjające warunki pogodowe, spożycie lodów przekracza 10 l/osobę. Rynek lodów w Polsce jest wart ponad 1 mld 600 tys. zł [11]. Mrożone produkty mleczne są klasyfikowane jako niskotłuszczowy nabiał. Mogą więc stanowić ważny element diety w profilaktyce osteoporozy, miażdżycy i chorób nowotworowych, a także wpływać na prawidłowy rozwój organizmu w okresie wzrostu. Podstawowym surowcem do produkcji lodów jest mleko, uważane za jeden z najzdrowszych produktów w naszej diecie. Tak więc lodowe przysmaki, podobnie jak mleko, dostarczają organizmowi wielu cennych składników odżywczych, takich jak pełnowartościowe białko, witaminy, składniki mineralne. Dostarczają więcej potasu, magnezu, fosforu oraz witamin grupy B niż mleko [1, 5, 7]. ŹRÓDŁA BIAŁKA W LODACH Przeciętna zawartość białka w lodach wynosi ok. 3 g. Jego źródłem są najczęściej: mleko płynne, śmietanka, mleko w proszku. Bi[...]

Przerwanie łańcucha chłodniczego a jakość żywności DOI:10.15199/65.2016.9.3


  Wiele nowoczesnych technologii utrwalania żywności wymaga stosowania obniżonej temperatury w procesie produkcji, przechowywania i transportu żywności. Zasadnicze znaczenie ma dobór temperatury optymalnej dla poszczególnych grup produktów oraz ograniczenie jej wahań do minimum na wszystkich etapach łańcucha chłodniczego, od pozyskania surowca do konsumpcji gotowego wyrobu. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące warunków przechowywania, transportu i dystrybucji żywności w cyklu łańcucha chłodniczego. Na tym tle przedstawiono wybrane zagadnienia związanego ze zmianami jakości, wyglądu i cech sensorycznych produktów, wynikającymi z niezachowania stabilności temperatury.Przemysł rolno-spożywczy jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki wytwarza ok. 6% produktu krajowego brutto (PKB) i 17,1% produkcji sprzedanej przemysłu ogółem. W ciągu ostatnich 10 lat wartość eksportu polskiej żywności wzrosła ponad 3,5-krotnie z ok. 5 mld do 17,5 mld zł [14]. Udział produktów świeżych i zamrożonych jest znaczący w ogólnym bilansie produkcji i konsumpcji żywności natomiast wymagania konsumentów mają wpływ na zachowanie oryginalnych cech i właściwości żywności. Priorytetem jest zagwarantowanie jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych, co powoduje, że żywność powinna być przechowywana we właściwej temperaturze od momentu pozyskania surowca aż do konsumpcji ostatecznego produktu przez kilka etapów pośrednich stanowiących powiązane ze sobą ogniwa łańcucha dostaw (rysunek 1). Pomocne w tym działaniu są systemy jakości ISO, HACCP i IFS czy zasady dobrych praktyk. Procedura zachowania niezmienności warunków, w jakich muszą się znajdować chłodzone lub mrożone produkty żywnościowe, definiowana jest jako łańcuch chłodniczy, który rozpoczyna się w momencie pozyskiwania surowca, przez jego przetwarzanie, przechowywanie, transport chłodniczy, a kończy na rozmrożeniu gotowego produktu przed konsumpcją [[...]

Transport - problematyczne ogniwo łańcucha chłodniczego DOI:10.15199/65.2017.8.3


  W Polsce od wielu lat zauważa się tendencję ukierunkowaną na rozwój sektora transportowego, co potwierdza coraz większy jego udział w PKB oraz liczba wykonywanych przewozów, która w 2004 r. wynosiła 8980, a w 2014 r. 29 488 [9]. W 2014 r. za pośrednictwem wszystkich gałęzi transportu przewieziono 1,83 mld t towarów, z czego prawie 1,55 mld t przypadło na transport samochodowy [1]. Sektor rolno-spożywczy wykorzystuje głównie transport samochodowy. Z transportu morskiego korzysta ok. 30% dużych przedsiębiorstw z branży owocowo-warzywnej, a z kolejowego tylko 4% [11]. Przewóz obejmuje zarówno czas, w którym ładunek znajduje się na środku transportowym, jak i czynności dodatkowe (np. spedycyjne, drobne usługi logistyczne) oraz sytuacje związane z postojem czy rozładunkiem (rysunek 1) [10, 12]. W branży transportowej pojawiają się nowe wyzwania związane z globalizacją rynków, koncentracją uwagi na jakości produktu, bezwzględnym przestrzeganiem norm prawnych czy wysokimi wymaganiami przy wyborze przewoźnika. Transport żywności stawia przewoźnikom wiele wyzwań. Do głównych należą: ??presja czasu, zwłaszcza gdy transport dotyczy produktów spożywczych, szczególnie żywności chłodzonej o krótkich terminach trwałości, przydatności do spożycia, ??zapewnienie odpowiedniego taboru i warunków przewozu, ??właściwe zabezpieczenie ładunku przed uszkodzeniami, ochrona przed zanieczyszczeniami oraz szkodnikami, ??zapewnienie najwyższych standardów jakości, ??nadzór nad przewozem. Przewóz żywności wymaga niezwykłej staranności i zachowania reżimu temperaturowego oraz najwyższych standardów sanitarnych. Otwarcie na nowe rynki i poszukiwanie nowych, oryginalnych produktów z odległych zakątków świata, jak łosoś z Alaski czy banany z Kostaryki, które muszą pokonywać duże odległości i być transportowane szybko, aby zapewnić im świeżość, właściwą jakość i bezpieczeństwo zdrowotne, wymaga szczególnych działań. Transport żywności jest zatem zadaniem [...]

Komory chłodnicze w przechowywaniu żywności


  Chłodnictwo odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce żywnościowej na całym świecie, a wielkość tzw. powierzchni chłodniczej jest miarodajnym wskaźnikiem poziomu tej gospodarki, zwłaszcza jeśli chodzi o obrót towarowy owoców i warzyw, mięsa, drobiu, ryb, mleka i jaj oraz produktów z nich wytworzonych. Jest to technologia łącząca możliwość wydłużenia okresu przechowywania produktów i równocześnie utrzymania ich początkowych fizycznych, chemicznych, żywieniowych i sensorycznych właściwości wymaganych przez konsumentów. Chłodnictwo zapewnia również trwałość żywności i zmniejsza możliwość jej psucia się. Zastosowanie tej technologii może przedłużyć okres przydatności produktów do spożycia - dla jednych do paru dni, a dla innych do paru miesięcy. Spośród metod wykorzystujących do utrwalania żywności niską temperaturę wyróżnia się chłodnictwo - gdzie stosuje się temp. od 10 do 0°C oraz zamrażalnictwo - gdy produkt jest oziębiany do temp. -18°C (a nawet poniżej) i w tych warunkach przechowywany. Działania te możliwe są przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń, komór chłodniczych. Komora chłodnicza stanowi zamkniętą przestrzeń otoczoną przegrodami o dużej izolacyjności cieplnej i paroszczelności, w której utrzymywana jest stała temperatura, stosownie do warunków wymaganych dla przechowywanych produktów [3]. W zależności od utrzymywanej temperatury, komory dzielą się na: ??chłodnicze - gdzie temperatura waha się od 0 do +10oC, przy czym gdy temp. wynosi od -1 do +1oC, mówimy o komorach chłodniczych, tzw. okołozerowych, ??mroźnicze - gdzie temperatura waha się od -5 do -25oC, przy czym gdy temp. wynosi od -18 do -25oC, mówimy o komorach mroźniczych, tzw. standardowych, ??mroźnicze głębokiego mrożenia - gdzie panuje temp. ok. -30oC, ??komory z atmosferą kontrolowaną. Przy rozpatrywaniu przechowywania produktów w kontekście temperatury w komorze i czasu składowania należy brać pod uwagę rodzaj produktów, wilgotność względną w komorze[...]

Technologie chłodzenia i mrożenia w przetwórstwie żywności


  Wśród stosowanych metod utrwalania żywności chłodnictwo zajmuje priorytetową pozycję. Ta technika utrwalania umożliwia zachowanie oryginalnych cech i właściwości żywności. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące SUMMARY: From among the methods of food preservation, refrigeration occupies the priority position. This preservation technique enables the maintenance of the original characteristics and properties of food. The article presents the issues related to refrigeration techniques and frozen storage of the technik chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania produktów. Na tym tle przedstawiono wybrane zagadnienia związane z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w przetwórstwie.Rozwój techniki i nauki jest ukierunkowany na poszukiwanie nowych, efektywnych metod utrwalania żywności, bezpiecznych dla zdrowia człowieka i w niewielkim stopniu wpływających na zmiany właściwości organoleptycznych oraz fizykochemicznych uzyskanych produktów, bezpiecznych pod względem mikrobiologicznym [3]. Stosowana już od wielu lat technologia chłodniczego utrwalania żywności obejmuje wiele procesów związanych z przygotowaniem żywności do składowania, zapewnieniem właściwych warunków przechowywania, a na dalszym etapie transportem chłodniczym. Gwarantuje ona wysoką wyjściową jakość produktów spożywczych, co powoduje, iż konsumenci otrzymują produkty zdrowe i bezpieczne. Chłodnicze utrwalanie żywności niską temperaturą możliwe jest przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń, tj. komór chłodniczych (o temp. od 0 do +10oC ), mroźniczych (o temp. od -5 do -25oC i ok. -30oC w komorach głębokiego mrożenia) oraz komór z atmosferą kontrolowaną [5, 8]. Efektywność komór zależy od wielu czynników, m.in. rodzaju materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych oraz instalacji: chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych czy nawilżających, a także automatyki sterującej i rodzaju czynników chłodniczych [5]. Obecnie oferowane na ryn[...]

 Strona 1  Następna strona »