Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Estera Bożek"

Possibilities of generation and use of energy from biomass Możliwość pozyskiwania i wykorzystania energii z biomasy DOI:10.12916/przemchem.2014.2065


  A review, with 9 refs., of biomass-fired boilers used for heat prodn. Computational fluid dynamics model was used for optimization of the boiler operation. Przedstawiono możliwości pozyskiwania ciepła z biomasy oraz jego wykorzystania na przykładzie układu wytwarzania energii elektrycznej w zmodyfikowanym organicznym cyklu Rankineąa (ORC). Jednostką, w której dokonywano konwersji energii chemicznej paliwa był kocioł o mocy 180 kW, zasilany paliwem stałym - biomasą, zlokalizowany na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Przedstawiono wyniki suszenia biomasy, spalania wraz z emisjami zanieczyszczeń oraz możliwości generacji ciepła wysokotemperaturowego na potrzeby układów parowych i ORC. Stwierdzono, że istnieją duże możliwości wykorzystywania biomasy. Wiąże się to z potrzebą prowadzenia badań, m.in. w zakresie opracowania układów sterowania suszeniem, podawaniem paliwa oraz optymalizacji konstrukcji komory zgazowania i spalania. Zgodnie z dyrektywą 2001/77/WE biomasa definiowana jest jako podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego, leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, a także podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. Całkowity realny potencjał ekonomiczny biomasy szacowany jest na 600 PJ/r, z czego 166 PJ/r stanowią odpady AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Krzysztof Sornek*, Mateusz Szubel, Wojciech Goryl, Estera Bożek, Mariusz Filipowicz Possibilities of generation and use of energy from biomass Możliwość pozyskiwania i wykorzystania energii z biomasy DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.2071 Mgr inż. Mateusz SZUBEL w roku 2011 ukończył studia na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jest asystentem naukowo-dydaktycznym na tym Wydziale. Specjalność - gospodarka paliwami i energią. Mgr inż. Krzysztof SORNEK w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Energetyki i Paliw[...]

 Strona 1