Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA RAJEWSKA"

Wielowejściowe bramki prądowe


  Od lat 90. ubiegłego wieku rozwijana jest koncepcja układów cyfrowych pracujących w trybie prądowym CMCL (Current- Mode Current Logic), której autorem był prof. dr hab. inż. A. Guziński. W przypadku stosowania bramek prądowych wartościom logicznym przyporządkowane są wartości prądu a nie napięcia, jak w przypadku klasycznych bramek napięciowych. [1, 2, 6]. Ponadto praca w trybie prądowym (current-mode), gdzie przy zmianach stanu logicznego zmienia się ścieżka przepływu prądu a nie jego wartość, decyduje o praktycznie stałym poborze mocy ze źródła zasilania, niezależnie od statycznego stanu bramki oraz brak skokowych zmian poboru mocy w chwili zmiany stanu. Z tego powodu, także zmiany generowanego pola elektromagnetycznego, występujące przy zmianie stanu logicznego, są znikome. Cechy te sprawiły, że bramki prądowe stanowią alternatywę dla klasycznych CMOS w rozwiązaniach związanych z fizyczną ochroną układów realizujących operacje kryptograficzne przed atakami SCA (Side- Channel Attack), a w szczególności PAA (Power Analysis Attack) oraz EMA (ElectroMagnetic Attack) [1-3], o której mowa w ustawie z 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych. Stosowane dotychczas bramki prądowe posiadają tylko jedno wejście natomiast liczba wyjść może być większa od 1. Nie istnieją bramki bezpośrednio realizujące operacje logiczne AND, NAND, OR, NOR czy XOR. Wyjścia bramek można łączyć ze sobą, natomiast nie można (w ogólnym przypadku) połączyć wejść, gdyż wielkością fizyczną niosącą informację o stanie logicznym jest wartość prądu a nie napięcia, jak w przypadku klasycznych bramek napięciowych. Algebra prądowa różni się od klasycznej algebry Boole’a. W CMCL występują poziomy logiczne: "-1" - prąd wpływa do wyjścia; "0" - prąd nie wpływa ani nie wypływa; "1"- prąd wypływa z wyjścia bramki. Z tego powodu przy projektowaniu CMCL nie stosuje się znanych metod minimalizacji. Wykorzystuje się funkcję wzorcową typu T, która została zap[...]

Wykorzystanie bramek prądowych i napięciowych CMOS do realizacji funkcji bloku S-box algorytmu Whirlpool

Czytaj za darmo! »

Od połowy lat 90. na Politechnice Koszalińskiej prowadzono badania nad cyfrowymi bramkami prądowymi, w których poziomy logiczne na wejściu i wyjściu określane są przez odpowiednie wartości natężenia prądu [1]. Równolegle prowadzono badania nad algebrą logiki bramek prądowych, która wprowadza matematyczny aparat do opisu i minimalizacji opisów funkcji logicznych przeznaczonych do realizacji w[...]

Realizacja sprzętowa operacji potęgowania modularnego w systemach kryptograficznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono kilka architektur układów arytmetycznych przeznaczonych do realizacji operacji potęgowania modularnego c=(me) mod n. Ich oryginalnym elementem jest blok mnożenia realizujący algorytm nazwany przez autorów modularnym mnożeniem binarnym. Autorzy proponują realizować układy potęgowania na bramkach prądowych CMOS, co pozwoli radykalnie zwiększyć stopień odporności systemu kryptograficznego "na podsłuchanie", tj. na ataki oparte o analizę poboru mocy lub zmian pola elektromagnetycznego systemu podczas działania. Abstract. This paper presents several architectures of circuits destined to the realization of the modular exponentiation operation c = (m e ) mod n. The original element is a block implementing the multiplication algorithm called by the authors of the bina[...]

 Strona 1