Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF RUTYNA"

Pozyskiwanie danych do systemów obrazowania informacji przestrzennej

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój systemów informacji przestrzennej SIP (GIS). Definiuje się je jako systemy pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych (geograficznych) obejmujących metody i środki techniczne, sprzęt i oprogramowanie wraz z bazami danych geoprzestrzennych [1]. Systemy informacyjne tego typu zaczynają odgrywać coraz [...]

Symulacje komputerowe procesu selektywnego zobrazowania przestrzeni z uwzględnieniem różnych warunków atmosferycznych i klimatycznych

Czytaj za darmo! »

Kluczowym elementem szeregu stosowanych obecnie technologii związanych z obrazowaniem są tzw. parametry charakterystyczne metody. To one w głównej mierze decydują o możliwościach pomiarowych i potencjalnym przeznaczeniu metody pomiarowej. Optoelektroniczny system obserwacyjny z aktywnym podświetleniem to nowatorska metoda akwizycji informacji obrazowej [1-6]. Umożliwia ona rejestrację obrazów z zachowaniem selektywności przestrzennej i czasowej przy jednoczesnej poprawie jakości uzyskiwanych zobrazowań. W artykule przedstawiono ogólnie ideę wraz z opisem modelu procesu rejestracji obrazów metodą fotografii laserowej. Zaprezentowano także wstępne wyniki komputerowego modelowania procesu obrazowania przestrzeni z uwzględnieniem różnych parametrów: oświetlacza, czasu migawki reje[...]

Aplikacyjne możliwości fotografii laserowej

Czytaj za darmo! »

Współcześnie obserwujemy dynamiczny rozwój w zakresie szeroko rozumianych technologii informacyjnych. Zapotrzebowanie na aplikacje z zakresu IT dotyczą różnych dziedzin naszego życia m.in. wojskowości i systemów bezpieczeństwa publicznego. To właśnie w w/w obszarach wciąż poszukiwane są rozwiązania, które umożliwiłyby dostarczanie niezbędnych informacji dla wspomagania procesu decyzyjnego. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają systemy sensorowe a przede wszystkim technika obrazowa. Rozwijane systemy wciąż wymagają doskonalenia. Tradycyjne systemy wizyjne charakteryzują się ograniczonym zasięgiem (pasmo VIS) lub ograniczonymi możliwościami interpretacyjnymi i identyfikacyjnymi (pasmo IR). Wciąż niezwykle istotnym problemem pozostaje wpływ warunków atmosferycznych na możliwość wykrywania i identyfikacji obiektów i zdarzeń. Wydaje się że ograniczenia technik pasywnych mogą w znacznym zakresie zostać zniwelowane poprzez zastosowanie rozwiązań aktywnych. Takim przykładem jest właśnie technika kadrowania przestrzenno-czasowego [1-7]. Realizowane już od kilku lat prace nad w/w metodą obrazowania przestrzeni zaowocowały rezultatami świadczącymi o dużych możliwościach obserwacyjno-pomiarowych tego rozwiązania. Analiza uzyskanych danych wskazuje na możliwość opracowania różnych rozwiązań systemowych wykorzystujących proponowaną metodę. Szczególnie atrakcyjny (aplikacyjnie) wydaje się być obszar wojskowości i szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Ewentualne rozwiązania mogą dotyczyć systemu wizyjnego przeznaczonego do wykrywania i identyfikacji potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń mogących być udziałem ugrupowań terrorystycznych. System taki poprzez ciągły monitoring otwartych przestrzeni (np. bazy wojskowe i ich otoczenie, lądowe szlaki komunikacyjne, akweny wodne, porty lotnicze), mógłby wykrywać oraz lokalizować (przestrzennie i czasowo), każdą działalność ludzką będącą w zakresie widoczności systemu, a poprzez anali[...]

 Strona 1