Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Piwowarski"

IMPLEMENTACJA I TESTOWANIE USŁUGI STRUMIENIOWANIA TELEWIZJI CYFROWEJ W SIECI LOKALNEJ DOI:10.15199/59.2015.4.61


  W dobie cyfryzacji zapewnienie dostępu do mediów w dowolnym miejscu i czasie ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w przypadku telewizji, która powinna być oferowana za pomocą różnych form dystrybucji i z wykorzystaniem szerokiego wachlarza terminali końcowych. Rozwój sieci komputerowych pozwala na uruchomienie transmisji sygnału telewizji cyfrowej do szerokiego grona odbiorców znajdujących się w zasięgu sieci domowej, akademickiej bądź też sieci firmowej. W artykule przedstawiono problemy implementacji i testowania usługi strumieniowania telewizji cyfrowej w lokalnej sieci komputerowej. Zaproponowane rozwiązanie stanowi część platformy multimedialnej testowanej w ramach systemu monitoringu i akwizycji danych [1]. 1. WSTĘP Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestial) jest nowym sposobem na przesyłanie sygnału telewizyjnego do szerokiego grona odbiorców. W porównaniu do analogowego systemu przesyłania telewizji cyfrowa technika charakteryzuje się możliwością przesyłanie większej ilości kanałów na jednej częstotliwości, poprawą jakości obrazu i dźwięku, możliwością emisji telewizji HDTV (High Definition Television) oraz przesyłaniem dodatkowych informacji (dodatkowe ścieżki dźwiękowe, napisy, elektroniczny przewodnik po programach (EPG)). Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T została wprowadzona w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2011r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej [2]. W ustawie tej zawarto informację o sposobach wdrożenia cyfrowej telewizji naziemnej oraz obowiązkach operatorów dostarczających tego typu usługi. Cyfrowe kanały telewizyjne przesyłane są w tzw. multipleksach (MUX), które stanowią zbiór cyfrowych danych zawierających strumienie obrazu, dźwięku oraz dodatkowych danych (Rys. 1). Dzięki zastosowaniu odpowiedniej kompresji multipleks umożliwia równoczesne przesyłanie wielu kanałów telewizyjnych. W Polsce zastosowanie ma system kompresji H.264/AVC dla sygnału wideo oraz MPEG[...]

 Strona 1