Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tatiana STRAPACOVA"

Single leg fracture in artificial heart valve - electromagnetic detection of impedance changes

Czytaj za darmo! »

Bjӧrk Shiley Convexo Concave (BSCC) heart valve is a special type of the mechanical heart valve which was implanted to many patients worldwide. In some cases, for reason yet unclear the outlet strut - weld fractured after several years of use. This type of fracture usually causes a malfunction of the valve what is incompatible with further life. For this reason a new approach for the inspection is proposed based on sweep frequency eddy current testing. Standard self inductance pancake probe drives the eddy currents and pick-ups the response signals. Numerical simulations and experimental measurement are carried out to evaluate the proposed technique. The gained results presented in the paper show that there is an evident difference in the amplitude frequency spectrum of the response signal between the intact valve and the one with a single leg fracture of the outlet strut. Streszczenie. Zastawka Bjӧrk-Shiley’a (BSCC) to mechaniczny implant zastawki serca, masowo stosowany na całym świecie. W niektórych zastawkach z nieznanego dotychczas powodu dochodzi po kilku latach od operacji do pęknięcia zewnętrznego wspornika zaworu. Ten rodzaj uszkodzenia powoduje zazwyczaj wadliwe funkcjonowanie zastawki. W artykule zaproponowano nowe podejście do inspekcji kondycji zastawki z wykorzystaniem testowania nieniszczącego przy pomocy prądów wirowych z przemiataniem częstotliwości. W celu oceny zaproponowanej metody wykonano symulacje numeryczne i pomiary eksperymentalne. Rezultaty zaprezentowane w artykule pokazują wyraźną różnicę w odbieranych sygnałach pomiędzy sprawną zastawką, a zastawką z uszkodzonym pojedynczym ramieniem wspornika. (Elektromagnetyczna detekcja pęknięcia ramienia wspornika w sztucznej zastawce serca)x Keywords: eddy currents, sweep frequency technique, prosthetic heart valve, single leg fracture, intact outlet strut. Słowa kluczowe: testowanie nieniszczące, technika przemiatania częstotli[...]

Detection capabilities evaluation of the advanced sensor types in Eddy Current Testing

Czytaj za darmo! »

The purpose of this paper is to compare performances of various sensing elements in eddy current non-destructive inspection. A new eddy current testing probe is designed to compare detection and resolution capabilities of different sensors. Four magnetic sensors, specifically GMR (1D and 3D- sensor), AMR, Fluxgate, and a standard induction coil are used as a sensing element. For comparison of these sensors the numerical simulations and experimental measurements are performed under the same conditions. The results are presented and discussed in the paper. Streszczenie. W artykule umieszczono wyniki porównania czujników wykorzystywanych w defektoskopii wiroprądowej. Autorzy dokonują porównania przy pomocy próbnika własnego projektu, badając czujniki: GMR, AMR, czujnik pola magnetycznego i standardową cewkę indukcyjną. Dodatkowo zostają wykonane symulacje numeryczne odzwierciedlające wykonane pomiary. (Ocena zdolności detekcyjnych czujników używanych w defektoskopii wiroprądowej) Keywords: inductance coil sensor, giant magneto resistive sensor, anisotropic magneto resistance sensor, fluxgate sensor, 3D sensor. Słowa kluczowe: in the case of foreign Authors in this line the Editor inserts Polish translation of keywords. Introduction Non-destructive evaluation (NDE) methods enable the detection of inhomogeneities in materials and characterizing their properties without impairing function of the material [1]. Electromagnetic NDE by means of eddy current (EC) offers various advantages compared to the others NDE techniques. EC testing is based on the electromagnetic induction principle. Changes in the coil impedance (self inductance sensor) or in the induced voltage (mutual inductance sensor) due to a presence of discontinuity are sensed during mechanical movement of a sensor over an inspected region of a material. Traditional eddy current testing method[...]

 Strona 1